Artikler og boguddrag på dette netsted

Artikellisten er opdelt i: (1) Nyskrevne artikler til netstedet (alfabetisk efter forfatter). (2) Tidligere trykte artikler. (3) Kronologisk liste. – På denne liste er hverken optaget anmeldelser af Pontoppidans bøger eller specialer og eksamensopgaver vedr. Pontoppidan.

 1. Nyskrevne
  Artikler, afhandlinger eller foredrag hvis første offentliggørelse finder sted her. I alfabetisk orden efter forfatternavn:
 2. Tidligere publicerede, evt. reviderede; alfabetisk efter forfatternavn

 

Samlet kronologisk oversigt over sekundære artikler på dette netsted

1872-73 Frederik Jacobsen: Portræt af Henrik i Valhal-protokollen
1880 10 13 Otto Borchsenius: artikel om Georg Brandes: Søren Kierkegaard IN: Literære Feuilletoner
1880 10 16 Georg Brandes: "Søren Kierkegaard" IN: Morgenbladet. Kritik af Otto Borchsenius
1880 10 19 Otto Borchsenius: svar på Georg Brandes' kritik vedr. Søren Kierkegaard IN: Morgenbladet
1881 04 10 Harald Høffding: anmeldelse af [Viggo Drewsen:] "En Livsanskuelse, grundet paa Elskov" IN: Ude og Hjemme
1881 05 21 Harald Høffding: "Ludvig Feilberg: Om størst Udbytte af Sjælsevner" IN: Ude og Hjemme
1881 07 31 Georg Brandes: Artikel om Max Klinger IN: Ude og Hjemme
1881 12 03 Mercutio: "Klikken" IN: Dagbladet
1882 05 07 Otto Borchsenius: Portrætartikel om Georg Brandes IN: Ude og Hjemme
1882 12 17 Otto Borchsenius: Anmeldelse af K. Gjellerup: Germanernes Lærling IN: Ude og Hjemme
1882 Alexander Kielland: "Karen" IN: To Novelletter fra Danmark
1883 04 25 Erik Jansen Pontoppidan: "Mark Twains mærkelige Drøm " IN: Ude og Hjemme
1883 12 11 Holger Drachmann: "Replik" IN: Dagbladet, optrykt i Paul V. Rubow: Holger Drachmann 1878-1897, 1945.
1884 03 16 Otto Borchsenius: Anmeldelse af Carl Plougs Nye Digte, IN: Ude og Hjemme
1884 04 04 Anonym: anmeldelse af Strindberg: Sömngängarnätter på vakna dagar IN: Morgenbladet
1884 05 01 Hans Vodskov: "Literaturbreve. I" IN Randers Amtsavis
1884 09 28 Georg Brandes: "Arthur Schopenhauer" IN: Ude og Hjemme
1884 01 17 Henrik Ibsen: Brev til justitsråd Hegel
1885 02 01 Erik Jansen Pontoppidan: "Transatlantiske Rejseerindringer" IN: Hjemme og Ude
1886 05 16 Erik Jansen Pontoppidan: "Fra en Rejse gjennem Santo Domingo" IN: Illustreret Tidende
1886 12 27 Georg Brandes: "Aabent Brev til Christian Krohg" IN: Politiken
1887 06 25 [Edvard Brandes]: Fru Marianne, anmeldelse af Victoria Benedictssons roman, IN: Politiken
1887 11 27 Anonym: "Borchsenius" IN: Politiken
1887 12 01 J.K. Lauridsen: "Bønder og Sædelighed", indlæg mod Pontoppidan IN: Politiken
1887 12 10 P. Andersen: "Bønderne", indlæg i Politiken
1887 12 20 [Edvard Brandes]: "Kaniner" IN: Politiken
1887 12 24 J.P. Sundbo: "Bønder" IN: Politiken
1888 01 16 Morten Pontoppidan: "Marie Pontoppidan", en mindetale. Heri også taler af Emil Jespersen, Hans Peter Pontoppidan og Peter Scharling.
1888 05 27 Anonym: "Den franske Udstilling i København" IN: Illustreret Tidende
1888 07 29 A.G. Drachmann: "En Kvaksalver", indlæg mod Pontoppidan IN: Politiken
1888 10 Victoria Benedictsson: "Ud fra Mørket", sidste efterladte arbejde, IN: Tilskueren
1888 10 Harald Høffding: "Nye undersøgelser om den primitive Familie" Om C.N. Starckes Die primitive Familie IN Tilskueren, 1888, s. 787.
1889 01 26 August Strindberg: "Strindbergs Forsøgsteater" IN: Politiken
1889 02 Erik Skram: "Moderne Forfattere" IN: Tilskueren
1889 03 27 Anonym: "Pontoppidan-foredrag" IN: Politiken
1889 06 27 Johs. Jørgensen: "Sommernat" IN: Kjøbenhavns Børs-Tidende
1889 08 Georg Brandes: "Aristokratisk Radikalisme", om Nietzsche IN: Tilskueren
1889 08 31 Frederik Nygaard : "Kjøbenhavns Børs-Tidende og Kristendommen" IN: Morgenbladet
1889 08 Gustav Esmann: "Ved et kjøbenhavnsk Badested" IN: Af Dagens Krønike
1889 09 Gustav Esmann: "Evropa i Kjøbenhavn" IN: Af Dagens Krønike
1889 10 10 Edvard Brandes: Röde prinsen, anmeldelse af Axel Lundegårds roman, IN: Politiken
1889 11 Harald Høffding: "Demokratisk Radikalisme" IN: Tilskueren; indsigelse mod Georg Brandes
1890 01 Georg Brandes: "Det store Menneske, Kulturens Kilde", svar til Høffding IN: Tilskueren
1890 01 Georg Brandes: "Guy de Maupassant", IN: Af Dagens Krønike
1890 01 Gustav Esmann: "Kjøbenhavnsk Demimonde" IN: Af Dagens Krønike
1890 02 Harald Høffding: "Gensvar til Dr. Georg Brandes" IN: Tilskueren
1890 04 Georg Brandes: "Duplik" til Høffding IN: Tilskueren
1890 05 Harald Høffding: "Epilog" IN: Tilskueren
1890 06 Erik Skram: "Et literært Rundskue" IN: Tilskueren
1890 Ola Hansson: "Friedrich Nietzsche", oversat af Arne Garborg, pjece
1890 10 07 Oscar Madsen: "Trange Tider" IN: København
1891 12 10 Ernst Brandes: "Messias" og "Den gamle Adam", redegørelse for retssagen, IN: Kjøbenhavns Børs-Tidende, Extra-Tillæg
1893 C.St.A. Bille: "Rørvig", uddrag af "Fra Holbæk Amt" IN: Danmark, bd. II
1893 09 Henning Jensen: "De ny Profeter", et svar til Henrik Pontoppidan IN: Tilskueren
1894 Del af kapitlet "Naturalismen" IN: Jul. Clausen og Poul Levin: Dansk Litteraturhistorie i Omrids
1894 01 15 Edvard Brandes: Prometheus, anmeldelse af Axel Lundegårds roman, IN: Politiken
1895 05 23 Edvard Brandes: Tannhäuser, anmeldelse af Axel Lundegårds roman, IN: Politiken
1895 12 22 Edvard Brandes: Fru Hedvigs dagbok, anmeldelse af Axel Lundegårds roman, IN: Politiken
1896 02 Erich Schlaikjer: "Nationalitetskampen i Sønderjylland" IN: Tilskueren
1896 12 05 Axel Lundegård: Vilden, programerklæring for nyt tidsskrift
1896-97 Axel Lundegård: Vilden, alle 23 udkomne numre (pdf-filer).
1896 12 07 Henrik Cavling: "Anton Nielsen" IN: Politiken
1897 02 19 N.V. Dorph: Artikel om Klinger-Udstillingen IN: Politiken
1897 03 13 Nanna Kristensen-Randers: Anton Nielsen IN: Politiken
1897 03 11 Peter Nansen: "Det danske Teater" IN: Politiken
1897 03 28 Peter Nansen: "Den tyske Prinsesse [1]" IN: Politiken
1897 03 31 – : "Den tyske Prinsesse [2]" IN: Politiken
1897 04 05 Poul Hertz: "Korsettet" IN: Politiken
1898 C.E. Jensen: Henrik Pontoppidan IN: Vore Dages Digtere
1898 09 29 Nordisk Forlag: Det forjættede Land, Ernst Bojesens forlagsreklame for subskriptionsudgaven af C-udgaven af bogen, trykt på indersider og bagside af første hæfte
1899 06 18 Edvard Brandes: Pontoppidans Fortællinger, IN: Politiken
1900 03 25 Vilh. Andersen: Aabent Brev til Hr. Dr. phil. Edvard Brandes IN: Politiken
1900 03 25 Edvard Brandes: Et Svar til Vilh. Andersen, IN: Politiken
1900 Erik Jansen Pontoppidan: Sundhed og Ægteskab
1900 Herman Bang: Aforisme om Den indre Fred
1901 05 Axel Lundegård: "Ideell värnplikt" I-III, IN: Svenska Dagbladet
1901 08 18 Morten Pontoppidan: "Vigilia", IN: Frit Vidnesbyrd
1902 Afsnittet om Henrik Pontoppidan IN: 2. udgaven af P. Hansens Illustreret dansk Litteraturhistorie
1903 Erik Pontoppidan: Indledning til Forplantningens ABC
1904 04 15 Hans Peter Pontoppidan: Marie Kampmann, født Pontoppidan. Ved begravelsen 15.4.1904. IN: Taler ved Fru Marie Kampmanns Jordefærd, Vordingborg 1904
1905 04 15 Vilh. Andersens Replik til Henrik Pontoppidan IN: Politiken
1905 Georg Brandes: Artikel om Gustav Wied
1906 Oscar Geismar: "Henrik Pontoppidan" IN: Nogle Digterprofiler
1906 Sven Lange: "Henrik Pontoppidan" IN: Det ny Aarhundrede, 3. Aarg. 1906
1906 Poul Levin: "Familien Salomon i Lykke Per IN: Tilskueren.
1906 Harald Nielsen: "En Folkefest" IN: Tilskueren, nov.-dec. 1906
1906 Helge Rode: "Post festum" IN: Tilskueren nov.-dec. 1906
1907 Harald Nielsen: "Radikalisme" IN: Tilskueren, jan. 1907
1907 Chr. Gulmann: "Henrik Pontoppidan", IN: Ord och Bild
1907 Vilh. Østergaard: "Henrik Pontoppidan" IN: Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede
1907 07 24 Henrik Cavling: "Halvtredsindstyve Aar", Pontoppidan 50 år, IN: Politiken
1907 10 08 Sven Lange: "Præster" IN: Politiken. (Anmeldelse af Knud Hjortø: Præster)
1909 02 28 Sven Lange: "Daniel Hertz", teateranmeldelse af Henri Nathansens stykke IN: Politiken
1909 09 26 M. Galschiøt: Erindringer IN Illustreret Tidende
1910 Georg Brandes' foredrag om Henrik Pontoppidan
1910 Josef Hofmiller: "Pontoppidan" IN: Zeitgenossen
1910 03 26 Chr. Rimestad: Anmeldelse af Niels Jeppesen: Den som sejrer –, 1908 IN: Politiken
1911 Hans Brix: Kapitlet om Det forjættede Land IN: Gudernes Tungmaal
1911 04 18-20 Georg Brandes: "Henrik Pontoppidan" IN: Politiken
1911 07 26 Georg Brandes: Artikel mod Sven Lange IN: Politiken
1911 08 13 Georg Brandes: "Don Quixotes sidste Ridt" IN: Politiken
1911 Erik Henrichsen: Christen Berg, 1911, uddrag om folketingsdebatterne 1874-75
1912 02 04 Hans Brix: "Georg Brandes i Danmark", på GBs 70 års fødselsdag, IN: Illustreret Tidende
1912 02 04 Henrik Cavling: Fest uden Hædersgæst" IN: Politiken 4.2.1912
1912 05 04 Axel Garde: "Literær Repræsentation", om Nobelprisen, IN: Dansk Aand
1912 Morten Pontoppidan: "C. Hostrup i Frederiksborg" IN: Fra Frederiksborg Amt
1913 Georg Brandes: Artikel over Pontoppidan-foredraget fra 1910 IN: Fugleperspektiv
1913 10 26 Sven Lange: "Affæren", teateranmeldelse af Henri Nathansens stykke IN: Politiken
1914 Erik Henrichsen: "Betragtningens Time" IN: Tilskueren
1914 Hans Kochs leder IN: Plovfuren
1914 01 20 Gunnar Fog-Petersen: Artikel om Kirken og dens Mænd IN: Aalborg Venstreblad
1914 01 30 Poul Heegaard: "Henrik Pontoppidan og Præsterne" IN: Kristeligt Dagblad
1914 01 31 Thordur Tomasson: "Et Spørgsmaal" IN: Hovedstaden
1914 02 01 Christian Ludwigs: "Forfatteren og Præsterne" IN: Dansk Kirketidende
1914 02 01 Georg Brandes: Artikel om Otto Benzon IN: Politiken 1.2
1914 02 02 Sven Lange: "Foraar og Efteraar", teateranmeldelse af Otto Benzons stykke IN: Politiken
1914 02 03 Henning Jensen: "Henrik Pontoppidan og Præsterne" IN: København
1914 02 10 Thordur Tomasson: "Replik til Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan" IN: Hovedstaden
1914 02 13 Henning Jensen: "Henrik Pontoppidans Foredrag" IN: København
1915 04 01 Vilh. Andersen: "Erik Henrichsen" IN: Berlingske Tidende
1915 04 01 Vald. Vedel: "Erik Henrichsen" IN: Nationaltidende
1916 Oscar Geismar: "Henrik Pontoppidan" IN: Digterprofiler
1916 10 22 Erik Jansen Pontoppidan: Nekrolog over Knud Pontoppidan IN: Berlingske Tidende
1916 11 01 Einar Brünniche: "Knud Pontoppidan", nekrolog, IN Tilskueren, s. 503-14.
1916 Georg Lukács: "Der abstrakte Idealismus" IN: Die Theorie des Romans
1917 07 22 Peter Nansen: "Drachmanns store Brudd med Radikalismen og hans Tilbagevenden" IN: Politikens kronik
1917 07 23 Otto Borchsenius: Fra Henrik Pontoppidans Ungdom IN: Nationaltidende
1917 03 01 Sven Lange: "Af Hugo Davids Liv", anmeldelse af Henri Nathansen: Af Hugo Davids Liv I-II, IN: Politiken
1917 06 01 Sven Lange: "Af Hugo Davids Liv", anmeldelse af Henri Nathansen: Af Hugo Davids Liv III-IV, IN: Politiken
1917 07 24 Sven Lange: "Vilh. Andersens Bog om Pontoppidan", anmeldelse af Vilh. Andersen: Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab IN: Politiken
1917 07 25 Emil Fog: "Vilh. Andersen: Henrik Pontoppidan", anmeldelse af Vilh. Andersen: Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab IN: Aarhus Amtstidende 24.7.1917
1917 11 09 John Landquist: Nobelprisen til Henrik Pontoppidan IN: Dagens Nyheter
1917 11 15 Carl Roos: Walther Rathenau IN: Ugens Tilskuer
1917 Niels Møller: "Henrik Pontoppidan", anmeldelse af Vilh. Andersen: Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab, 1917
1917 12 11 Valdemar Koppel: Nekrolog over Erik Henrichsen IN: Politiken
1918 10 16 Hans E. Kinck: "Kjærligheten i Kormaks saga" fra 1918 IN: Mange slags kunst, 1921
1918 11 01 Ronald Fangen: "Henrik Pontoppidan" IN: Litteraturen
1921 07 29 Georg Brandes: Adresser IN: Politiken
1922 01 28 Axel Lundegård: Björnsons hand, optrykt i: Sett och känt, 1925
1923 04 06 Erich Schlaikjer: "Danmark som dødsrige" IN: Sonderburger Zeitung
1923 Helge Rode om Georg Brandes IN: Regenerationen i vort Aandsliv
1922 Morten Pontoppidan: "Brat af Slaget rammet", fra Minder og Oplevelser
1924 Morten Pontoppidan: Lidt om min Farfader Præsten Børge Pontoppidan IN Gads Danske Magasin, s. 431-42 – Forkortelse: Morten Pontoppidan 1924
1924 09 09 H.P.E. Hansen: Henrik Pontoppidan IN: Fyns Venstreblad
1925 06 01 Georg Brandes' Artikel mod Harald Bergstedt IN: Politiken
1925 06 06 Harald Bergstedt: "Folkelig Radikalisme", et svar til Georg Brandes IN: Politiken
1925 07 14 Georg Brandes: Festskriftet til Karl Madsen, et angreb på Jens Thiis IN: Politiken

 • 1925 09 02 Jørgen Bukdahl: "Don Quijotes Skygge IN: Politiken
  1925 Hans Brix om Pontoppidan IN: Danmarks Digtekunst
  1926 Carl Dumreicher: "Hos Morten Pontoppidan" IN: Jul i Randers
  1927 04 14 Kristjan Bure: "Henrik Pontoppidan og Finanslovens Understøttelser" IN: Politiken
  1927 04 19 Harry Søiberg: "Henrik Pontoppidan" IN: Politiken
  1927 04 22 Harry Søiberg: "Statsstøtten til Henrik Pontoppidan" IN: Politiken
  1927 07 22 Johs. P. Olsen: "Henrik Pontoppidan som journalist" IN: Nationaltidende
  1927 07 23 Carl Henrik Clemmensen: "Henrik Pontoppidan" IN: Dagens Nyheder/Nationaltidende
  1927 07 24 Thomas Manns fødselsdagshilsen IN: Politiken
  1927 07 25 Carl Henrik Clemmensen: "Henrik Pontoppidan fejres i Svendborg" IN: Dagens Nyheder/Nationaltidende 25. juli 1927
  1927 Oscar Geismar: "Henrik Pontoppidan" IN: Fyns Venstreblad/Skilderier
  1927 Carl Nærup: Henrik Pontoppidan IN: Ord for dagen, 1929
  1927 Morten Pontoppidan: Fra Henrik Pontoppidans Barndom og Ungdom IN: Gads Danske Magasin
  1927 Ejnar Thomsen: "Af Tidens religiøse Psyke" IN: Tilskueren, dec. 1927
  1928 Kristian Elster d.y.: "Henrik Pontoppidan" IN: Livet og digtningen, Essays
  1928 Johannes Thrap-Meyer: Lykke-Per [1], efterladt utrykt manuskript
  1928 Johannes Thrap-Meyer: Lykke-Per [2], efterladt utrykt manuskript
  1929 Carl Henrik Clemmensen: "Henrik Pontoppidan og Forsvaret" IN: Dagens Nyheder/Nationaltidende
  1929 Jeppe Aakjær: uddrag af "Før det dages"
  1929 Vilh. Andersen: "Aandslivet 1870-90"
  1929 Morten Pontoppidan: "Fra Præsten Dines Pontoppidans Liv og Gerning" IN: Præstehistoriske Samlinger
  1929 Jørgen Bukdahl: Ideal og Virkeliggørelse. Henrik Pontoppidan IN: Dansk national Kunst
  1929 12 12 Jørgen Bukdahl: "Dansk national Kunst" IN: Dansk Litteraturtidende
  1929 Martin Keleti: "Szerencsés Péter" IN: Népszava. Anmeldelse (i tysk oversættelse) af ungarsk oversættelse af Lykke-Per.
  1930 F.C. Krarup: Uddrag af Fra Romantisme til Realisme. Oplevelser og Tanker
  1931 02 22 Henri Nathansen "Jødedom" IN: Dagens NyhederNationaltidende
  1931 Alfred Povlsen: "Præsten Dines Pontoppidan" IN: Axel Pontoppidan: Den yngre Slægt Pontoppidan
  1931 02 Carl Dumreicher: "Henrik Pontoppidan" IN: Axel Pontoppidan: Den yngre Slægt Pontoppidan
  1932 07 24 Frederik Poulsen: "Da Lykke-Per udkom" IN: Politiken
  1932 08 Carl Dumreicher: "Fra Henrik Pontoppidans Skoletid" IN: Tilskueren
  1934 Harald Rue: Henrik Pontoppidan IN: atenæum
  1935 H.P.E. Hansen: Paa Jagt efter den ny Erkendelse (uddrag)
  1937 07 18 Nils Pontoppidan Thomsen: "Henrik Pontoppidan skildret af sit Barnebarn" IN: Berlingske Tidende.
  1937 07 24 Martin Andersen Nexø: "Henrik Pontoppidan" IN: Arbejderbladet
  1937 07 24 Hakon Stangerup: "Henrik Pontoppidan 80 Aar", optrykt i: Portrætter og Protester, 1940
  1937 C.G. Elberling: "Brandes-Skikkelsen i Skønlitteraturen" IN: Georg Brandes belyst ved Skrifter af og om ham
  1938 Christian Houmark: "Portrætter i Herman Bangs Digtning" IN: Berlingske Tidende
  1940 Harald Schiller: "En skånsk diktare och en dansk kritiker" (om Axel Lundegård og Edvard Brandes) IN: Där bergen blåna
  1941 Orla Lundbos kronik om Pontoppidans digte IN: Berlingske Aftenavis
  1941 Johannes Rosendahl: "Henrik Pontoppidan" IN: Andelsskolens Elevforenings Aarsskrift
  1943: Einar Thomsen: Tale ved Henrik Pontoppidans båre august
  1943 Frithiof Brandt: Henrik Pontoppidan IN: Salmonsen Leksikon Tidsskrift
  1943 Ernst Frandsen: "Jørgen Stein og Lykke-Per", uddrag af Aargangen der maatte snuble i Starten, optrykt 1971 i Omkring Lykke-Per, udg. af Knut Ahnlund
  1943 Johs. Vendt: Citat fra interview med Knud Sønderby IN: Berlingske Aftenavis
  1943 08 21 Henning Kehler: "Henrik Pontoppidan er død" IN: Berlingske Aftenavis
  1943 08 22 Hakon Stangerup: "Ved Henrik Pontoppidans Død" IN: Nationaltidende
  1943 Bjørn Poulsen: Nekrolog over Henrik Pontoppidan IN: Den jydske Akademiker
  1943 Nekrolog over Henrik Pontoppidan af Kaj Munk (først trykt 1947)
  1943 Nekrolog over Henrik Pontoppidan af Ejnar Thomsen IN: Bogrevyen
  1943 09 23 Alexander Baldus: "Erinnerung an Pontoppidan" IN: National-Zeitung Essen
  1943 Tage Schack: "Henrik Pontoppidan og Kirken" IN: Tidehverv sept. 1943, optrykt IN: Afhandlinger, 1947
  1944 Gotfried Eickhoff: "Da Henrik Pontoppidan sad model" IN: Gads Danske Magasin
  1944 Harry Søiberg: En Mindekrans IN: Henrik Pontoppidan til Minde
  1944 Einar Thomsen: "Ved Graven i Rørvig" IN: Henrik Pontoppidan til Minde
  1946 Frederik Hegel: "Henrik Pontoppidan" IN: Erindringer
  1946 Frederik Hegel: "Gustav Philipsen" IN: Erindringer
  1946 08 30 Karin Michaëlis: "Pontoppidan" upubliceret manuskript
  1946 Karin Michaëlis: "Unforgettable people" IN: Little Troll
  1946 12 08 Jørgen Bukdahl: Aandslivet og Vrængebilledet IN: Politiken
  1947 Frederik Poulsen: Af bogen I det gæstfrie Europa
  1947 10 24 Kristen D. Spanggaard: Pontoppidan i fransk Belysning IN: Nationaltidende
  1948 Dina Lea: "Henrik Pontoppidans siste år" IN: Edda
  1949 Cai Clausens kronik om Pontoppidan og Hornsherred, "Mands Minde" IN: Berlingske Aftenavis
  1950 Vilh. Andersens brev til Emil Frederiksen
  1950 Dina Lea: "Johannes Thrap-Meyer og hans læremestre" IN: Edda
  1950 Dina Lea: "Henrik Pontoppidan og Norge" manuskript mrk. 20.11.1950
  1951 August F. Schmidt: "Kommentar til Pontoppidans "Naadsensbrød"" IN: Danske Studier
  1951 Aage Jeppesen: "Henrik Pontoppidan paa tomandshaand" IN: Politiken
  1951 Johannes Lehmann: "Henrik Pontoppidans eftermæle" IN: Politiken
  1951 E. Dahlerup-Petersens afsnit om Pontoppidan IN: Kapitler af Dansk Digtning IN: Herman Bang til Kaj Munk
  1952 01 20 Carl Roos' artikel om Thomas a Kempis' Om Kristi Efterfølgelse IN: Jydske Tidende
  1952 Tage Skou-Hansens artikel "Fornægteren" IN: Heretica 5. årg. nr. 4, 1952. Her gengivet efter optryk IN: Det midlertidige fællesskab, 1971
  1953 Harry Søiberg: "Erindringer om Henrik Pontoppidan" upubliceret manuskript
  1957 Chr. Hvid Simonsen: "Henrik Pontoppidan og Horns Herred" IN Fra Københavns Amt 1956, 1957.
  1957 Edith Rode: et afsnit (s. 123-26) i kapitlet: "Personligheder i Nær- og Fjernsyn" i Paa Rejse i Livet
  1957 07 20 Niels Jeppesens kronik om Pontoppidan og Randers IN: Randers Amtsavis
  1957 08 13 Carl Dumreicher: "Personlige erindringer om Henrik Pontoppidan" IN: Tidens Kvinder
  1959 07 25 Niels Jeppesens kronik om Nyt og gammelt om Henrik Pontoppidan in Randers Amtsavis
  1960 09 20 Søren Krarup: "Hvem var magister Thorsen". IN: Information
  1961 Frederik Nielsen: "Ørneflugt – læst igen" IN: Digter og læser
  1962 07 06 Elias Bredsdorff: "Blasfemisk, slibrig og skabrøs" IN: Politiken
  1964 06 29 Paul Krüger: "De to ensomme" IN: Aarhuus Stiftstidende
  1964 06 30 Paul Krüger: "Henrik Pontoppidan og Georg Brandes" IN: Aarhuus Stiftstidende
  1964 06 30 Flemming Behrendt: Et groft citatmisbrug. Uddrag af disputats-opposition
  1963 Ib Ostenfeld: "Familieportræt" IN Udenfor Alfarvej.
  1964 Flemming Behrendt: "Djævelen i kroppen" IN: Indfaldsvinkler, 16 Fortolkninger af nordisk Digtning tilegnet Oluf Friis
  1965 Flemming Behrendt: "Henrik Pontoppidans møde med sig selv"
  1964 Tage Skou-Hansens artikel "Tidskritikeren Pontoppidan" IN: Dansk Udsyn 44. årg. nr. 1, 1964. Her gengivet efter optryk IN: Det midlertidige fællesskab, 1971
  1965 Carsten Clante: "Slægt og Skæbne. Henrik Pontoppidan og "Syndebukken"." IN: Dansk Udsyn 45. årg., nr. 3
  1965 Aage Jørgensen: Forord til Valdemar Vedels bog Holger Drachmann, Hasselbalchs Kulturbibliotek
  1966 Hakon Stangerup: "Henrik Pontoppidan" IN: Dansk litteraturhistorie, Politikens forlag, 1964-66, bind 3
  1967 Birgitte Hesselaa: Henrik Pontoppidans tvesyn IN: Kritik 3
  1968 Jens Kruuse: "Retningsbestemmelse" IN: Kritik 5
  1968 Elias Bredsdorff: "Mimoser endnu en gang". Svar til Jens Kruuse. IN: Kritik 7
  1968 Erik M. Christensen: "Om Mimoser til forsvar for litteraturhistorie" IN: Festskrift til Jens Kruuse 6. april
  1969 02 27 H.P. Rohdes artikel om "Dejligheden" IN: Berlingske Aftenavis
  1970 Knud Wentzel: Henrik Pontoppidan: Det forjættede Land, IN: Fortolkning og Skæbne
  1971 Flemming Behrendt: Fra ledefigur til hovedperson" IN Omkring Lykke-Per (1971) Sammendrag af især 4. kapitel i specialeafhandling fra 1964.
  1971 01 21 Jørgen Moestrup kronik, Henrik Pontoppidans befrier IN: Berlingske Aftenavis
  1971 Birgitte Hesselaa: At sætte problemer under debat IN: Kritik 19
  1971 Einar Gjerlöff: "Fuglesymboler hos Pontoppidan" IN: Nordisk Tidskrift
  1971 Finn Stein Larsen: "Diabolsk Idyl" IN: Prosaens mønstre
  1972 Johs. P. Olsen: "Vejledning til Fra Hytterne og Landsbyens Dronning, udg. af Dansklærerforeningen, 6. oplag, 1972
  1972-74 Erling Høiberg: "Højskolen og den tidligste danske georgeisme" IN: Historie/Jyske Samlinger, Ny række, 10
  1974 Elias Bredsdorff: Da Henrik Pontoppidan blev strøget på finansloven IN: Fund og Forskning
  1974 Knud Michelsen: "Myte", kapitel om De Dødes Rige i: Digter og storby. Tre romaners fortolkning af industrialismens København
  1974 01 11 H.P. Rohde: "Mystik omkring et drama" IN: Weekendavisen
  1974 Thorkild Skjerbæk: "Den gode Henrik på Fly hede" IN: Viborg Stifts Årbog
  1976 06 19 H.P. Rohde: "Til Schweiz – i Pontoppidans fodspor" IN: Politiken
  1976 08 28 H.P. Rohde: "Lykke-Pers projekt ved at blive realiseret" IN: Politiken
  1977 Christian de Thurah: Den civiliserede rejsendes møde med naturen, universitetsspeciale
  1978 11 01 Werner Thierry: "Romanens mester, hytternes ven og kongens revser" IN: Samvirke
  1979 Thorkild Skjerbæk: Efterskrift med tekstoplysninger til Det forjættede land, Gyldendals Paperback
  1980 Svend Åge Madsen: "Henrik Pontoppidan" IN: Forfatternes Forfatterhistorie
  1981 H.P. Rohde: "Det forsvundne skuespil" IN: Det lyder som et eventyr – og andre Henrik Pontoppidan-studier
  1982 Niels Kofoed: Afsnittet om "Den russiske indflydelse" IN: Henrik Pontoppidan, Anarkismen og og demokratiets tragdie
  1982 Thorkild Skjerbæk: "Efterskrift" med tekstoplysninger, De dødes rige, Gyldendal
  1982 12 27 Ib Ostenfeld: "Modellen til Jytte Abildgaard" IN: Berlingske Tidende
  1983 03 23 Thorkild Skjerbæk: ""Modellerne" til Jytte Abildgaard" IN: Berlingske Tidende
  1983 07 29 Bo Hakon Jørgensen: Erotiske dæmoner i borgerhjemmet IN: Kristeligt Dagblad
  1983 Thorkild Skjerbæk: "Om Henrik Pontoppidan" IN: Humaniora
  1984 Thorkild Skjerbæk: Efterskrift til Lykke-Per
  1984 Ib Bondebjerg: "Eskatologisk radikalisme" IN: Dansk litteraturhistorie bd. 7, 1984
  1984 H.P. Rohde: Indledning til Kirken og dens Mænd
  1985 Torben Kragh Grodal: Henrik Pontoppidan IN: Dansk litteraturhistorie
  1985 Karen Pontoppidans debatindlæg om brevbrænding IN: Politiken
  1990 Lise Præstgaard Andersen: "Henrik Pontoppidans femme fatale-skikkelser" IN: Sorte damer. Studier i femme fatale-motivet i dansk digtning fra romantik til århundredskifte
  1995 Thorkild Skjerbæk: "Hvad gør vi ved Henrik Pontoppidans "kasserede" ting?" IN: Bogens verden
  1996 Jacob Bøggilds artikel om Pontoppidans "genskrivninger" af H.C. Andersen, i oprindelig version bragt i tidsskriftet BUM, nr. 1-2
  1997 Poul Bager: Den gyldne Morgendrøm. Om Magister Globs Papirer IN: Spring nr. 11
  1997 Flemming Behrendt: Brændte breve lugter ikke. Anmeldelse af Henrik Pontoppidans breve IN: Berlingske Tidende
  1998 01 31 Flemming Behrendts anmeldelse af Det danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave af Det forjættede Land (1998), oprindeligt IN: Berlingske Tidende
  1998 Henrik Blicher: Anmeldelse af Henrik Pontoppidan: Det forjættede Land, udgivet af Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1997. IN: Danske Studier
  1998 Flemming Lundgreen-Nielsen: Anmeldelse af Henrik Pontoppidans breve, udvalgt og kommenteret af Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff, 1997. IN: Danske Studier
  1998 Erik Sloth: At fæste rod i egen jordbund, anmeldelse af Henrik Pontoppidans breve IN: Tidehverv
  1998 H.P. Rohde: "Tyrefægtningen i Rørvig" IN: Booktraders julehæfte
  1999 06 06 Flemming Behrendt: Pontoppidans digte. En anmeldelse af Børge Andersens udgave IN: Berlingske Tidende
  1999 06b Flemming Behrendt: Pontoppidans Titanic. Om De Dødes Rige
  1999 08 Jesper S. Christensens kronik "At leve med Lykke-Per" IN: Aarhus Stiftstidende
  1999 10 Flemming Behrendt: Pontoppidans testamente
  1999 Uddrag af Flemming Behrendts "Efterskrift" til Smaa Romaner I (1999) om Vildt og om Isbjørnen
  1999 Flemming Behrendt: "Den pontoppidanske grundtekst" IN: Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser, Stockholm 1999
  2001 01 Henk van der Liet: Den rejselystne litterat IN: Politiken. En anmeldelse af Thorkild Hansens Genklang
  2001 Flemming Behrendt: "Ingen misforståelse". En kommentar til Henrik Pontoppidans novelle "Nekrolog"
  2001 F.J. Billeskov Jansens artikel om Lykke-Per IN: Dansk Forfatterleksikon
  2001 Kirsten Boas: Interview med Henrik Thomsen om Pontoppidan og Rørvig
  2001 Jørgen Fafner: Henrik Pontoppidans verskunst
  2001 Jon Helt Haarders foredrag: "En mandig, klar og stærk Prosa"
  2001 Niels Kofoeds portræt af forfatterskabet: Fortællingens store stil
  2001 Ulrik Lehrmann: "Det modernes ironiske dissonanser" IN: Læsninger i dansk litteratur, bind II 1820-1900
  2001 Tao Michaëlis' foredrag om Lykke-Per, refereret v. Johan Rosdahl
  2001 Jens Smærup Sørensens foredrag om De Dødes Rige: En Kunstner i dødsriget
  2002 09 Flemming Behrendts foredrag om Pontoppidan og kulturadikalismen
  2002 Aksel Haanings afhandling om natursynet i Lykke-Per: "Den sjette sans"
  2002 Torben Hviid Nielsens essay om "Lykke-Pers ulykke" IN: Dansk Sociologi
  2002 09 Jon Helt Haarders foredrag om Brandes i Lykke-Per
  2002 Jan Hedegaards Interview med Børge Kristiansen om Pontoppidan-lån hos Thomas Mann
  2002 Jens Kistrups anmeldelse af Diderichsens bog om Pontoppidan
  2002 Einar Nielsen sammenstilling om Pontoppidan og Thomas a Kempis
  2002 Peter Poulsens foredrag om Lykke-Per
  2002 Thomas Wittendorffs foredrag om Selvforholdet som erstatning for gudsforholdet. Nietzsche og Lykke-Per
  2002 Jon Helt Haarders anmeldelse af Diderichsens bog om Pontoppidan
  2002 Jon Helt Haarder: "Henrik Pontoppidan" IN Danske Digtere i det 20. århundrede, red. Anne-Marie Mai
  2002 Jens Hennebergs anmeldelse af Diderichsens bog om Pontoppidan
  2002 Thomas Wittendorff: Selvforholdet som erstatning for gudsforholdet. Nietzsche og Lykke-Per
  2002 09 Niels Kofoeds foredrag om Brandes og Pontoppidan
  2002 10 Jesper Valeur Mogensens anmeldelse af Elsebeth Diderichsen bog om Henrik Pontoppidan
  2002 10 Ida Jessens foredrag om Pontoppidans breve til Christian Jessen og om Lykke-Per
  2003 Tage Skou-Hansen: "Den store puritaner". Efterskrift til Det ideale hjem og andre noveller og skitser
  2003 Børge Kristiansens essay om Den gamle Adam
  2003 Børge Kristiansens arbejdshypotese om Luthers betydning for Lykke-Per
  2003 08 Torben Kroghs foredrag om "De Dødes Rige som politisk samtidsroman"
  2003 08 Judy Gammelgaard foredrag om De Dødes Rige: "En idé om kærlighedslivets vilkår"
  2003 08 Niels Kofoeds foredrag om "De Dødes Rige "som Tristan og Isolde-fortælling"
  2003 08 Henning Goldbæks foredrag om " De Dødes Rige som dekadenceroman"
  2003 10 Børge Kristiansens foredrag om Trahimur
  2003-04: Flemming Behrendt: "Mit Hovedværk. Brevmontage om De Dødes Rige"
  2003 12 Lis Norup: "Hvad er det Herman Bang har skrevet?" IN: Standart
  2004 Rie Bihlets speciale om De Dødes Rige: Klumpfodens visdom
  2004 07 Svend Bjergs foredrag om Det forjættede Land: "Er Emanuel Hansted kristen?
  2004 09 Johan Rosdahl: Holberg og Henrik Pontoppidan
  2004 Jørgen Ljungdalh: De Dødes Rige, skuespil, Aarhus Teater
  2005 02 Ida Jessens foredrag om Ung Elskov 1 og 2 i Pontoppidan Selskabet 1.2.2005
  2005 06 Lis Norup: Undergangens angst IN: Standart
  2005 07 Niels Kofoed om Nattevagt og "Anarkisten som nøglefigur i forfatterskabet"
  2005 07 Judy Gammelgaaard om Hallager og Ursula i Nattevagt: Til døden jer skiller
  2005 09 Carl Otto Brix: Pontoppidans tid
  2005 Dorthe Sondrup Andersen: "Ja, ja, ja" om Lykke-Per, Kulturministeriets netsted for Kanonen
  2006 Jon Helt Haarders foredrag om "Den mandhaftige Lykke-Per"
  2006 Jørgen Knudsen: Georg Brandes og Henrik Pontoppidan – om et nyerhvervet Brandes-manuskript IN: Bogens Verden, nr. 3
  2006 Karen Vallgårda: "Kontinuerlige konversioner"
  2007 Jon Helt Haarders artikel om "Grønlande og det moderne gennembruds mand"
  2007 04 Johan Rosdahl: En klassiker. Om Isbjørnen
  2007 06 Erik M. Christensen: "Anarkismen i Henrik Pontoppidans værk", symposium
  2007 06 Børge Kristiansen: For-sig-væren, symposium
  2007 06 Anker Gemzøe: Pontoppidans polyfoni i Nattevagt, symposium
  2007 06 Jørgen Holmgaard: Pontoppidans litterære teknik i europæisk kontekst, symposium
  2007 06 Claus Secher: Pontoppidan og Henry James, symposium
  2007 06 Peter Tudvad: Pontoppidan og Kierkegaard, symposium
  2007 06 Lise Præstgaard Andersen: Henrik Pontoppidans forfatterskab og den tyske vitalisme, symposium
  2007 Ulrik Lehrmann: "Henrik Pontoppidan og journalistikken" IN: IN: Nordica 24, Odense 2007
  2007 Erik M. Christensen : "Henrik Pontoppidans Skyer: Anarkisme?" IN: Bogens Verden
  2008 01 Flemming Behrendt: anmeldelse af Henrik Pontoppidans Forfatterskab IN: Nordica 24, Odense 2007
  2008 04 Niels Kofoeds foredrag om "H.C. Andersen og Henrik Pontoppidan"
  2008 05 Michael Falch: "Spøgelsestemmen i Lykke-Per", personligt causeri ved årsmødet 27.5.2008
  2008 08 Peter Michael Lauritzens foredrag om "Ødipus fra Randers"
  2008 11 Flemming Behrendt: "Mellem to krige". Tale i Madrid ved lancering af spansk oversættelse af Lykke-Per
  2008 Jørgen Knudsen: Henrik Pontoppidan IN: GB. En Georg Brandes–biografi
  2008 Kamilla Jensen: "Dannelsesroman eller udviklingsroman?" IN: Synsvinkler
  2009 05 Johan Rosdahl: Flemming Behrendt fylder 70
  2009 08 Claus Secher: Novellen som genre, et litteraturhistorisk perspektiv, Pontoppidan Selskabets sommermøde 2009
  2009 08 Søren Schous foredrag om "Havfruens Sang", Pontoppidan Selskabets sommermøde 2009
  2010 04 28 Lotte Garbers: Pontoppidan satte det hele i gang
  2010 08 11 Lise Busk-Jensen: Pontoppidans kønsopfattelse, redigeret sommermødeforedrag
  2010 Jørgen Dines Johansen: Mimoser 1 og 2 i Pontoppidan Selskabet sommermøde
  2010 10 26 Lars Bukdahl: "Prosaiske pebermyntekager", præsentation v. Pontoppidan Selskabets 10 års jubilæum
  2011 02 16 Charlotte Christensen: "Max Klinger og Georg Brandes"
  2011 02 19 Gertrud Hvidberg-Hansen: Vedrørende Johan Rohdes portrætter af Henrik Pontoppidan
  2011 05 12 Flemming Behrendt: "Portræt i et landskab. Om Johan Rohdes Pontoppidan-portræt, 2010-11
  2011 04 Troels Filtenborg: "Pontoppidan til røntgen"
  2011 05 Flemming Behrendt: "Censor hos det ideale forlægger" IN: Bogens Verden 2011 (samtidig publicering)
  2011 08 Lis Norup: Tomhed og frugtesløsr opgører og stor uvished på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2011 08 Peer E. Sørensens foredrag om "Følelsernes genesis" på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2011 08 Søren Schous foredrag "Imødekommende realisme" på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2011 08 Per Stounbjergs foredrag om Byer i og omkring De Dødes Rige på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2011 08 Dan Ringgaards foredrag om "Rummet hos Herman Bang og Henrik Pontoppidan" på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2012 05 Carsten Jensens foredrag Om betydningen af ingenting på Pontoppidan Selskabets årsmøde
  2012 08 Peer E. Sørensens foredrag om Desillusionsromanen på Pontoppidan Selskabets sommermøde.
  2012 09 27 Karl Aage Rasmussen: Skrøbeligheden som vilkår i Pontoppidan Selskabet.
  2012 Lis Norup: "Torben Dihmer" IN: Den store karakterbog. 151 portrætter af fiktive personer
  2012 Lilian Munk Rösing: "Jakobe" IN: Den store karakterbog. 151 portrætter af fiktive personer
  2013 Hans Hertel: "Mand/kvinde – mor/søn. Psykologisk litteraturanalyse og kritisk humaniora", foredrag i Pontoppidan-Selskabet 25.4.
  2013 08 Søren Schou: "Entydigt og gådefuldt i Hans Kvast og Melusine", foredrag på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2013 12 12 Johan Rosdahl: Karl Gjellerup. Ensom men svag. Foredrag i Pontoppidan Selskabet
  2014 02 17 Kristina Stolz: De dødes rige – med fokus på Jytte. Foredrag i Pontoppidan Selskabet
  2014 08 17 Johan Rosdahl: "Undervejs..Om Henrik Pontoppidans Lykke-Per og Johannes Jørgensens Mit Livs Legende. Foredrag i Johannes Jørgensen Selskabet
  2014 11 13 Mathilde Walter Clark: "At skyde guden gennem hjertet. Det store "Nej" og det store "Ja" – selvrealiseringens to veje i Pontoppidans Lykke-Per". Foredrag i Pontoppidan Selskabet 13.11.2014; IN: Kritik, Årg. 48, nr. 214, 2015
  2015 02 18 Eva Tind: "Af Pontoppidan – Om Europa", læsning af Pontoppidan i Pontoppidan Selskabet
  2015 08 08 Jon Helt Haarder: Hvad vil mænd? Foredrag på Pontoppidan Selskabet sommermøde
  2017 03 30 Niels Lyngsø: Kortlægning af menneskets natur. En læsning af Henrik Pontoppidans Mimoser. Foredrag i Pontoppidan Selskabet
  2017 11 08 Jon Helt Haarder: anmeldelse af Rasmus Vangshardts Pontoppidan-bog IN: Kristeligt Dagblad
  2017 Jon Helt Haarder: Towards a New World: Johannes V. Jensen and Henrik Pontoppidan IN: Danish Literature as World Literature
  2017 Johan Rosdahl: Febrile hemmeligheder. Anmeldelse af Rasmus Vangshardts bog om Thomas Mann og Henrik Pontoppidan
  2018 Jon Helt Haarder: "Faderen er løs!" IN: Spring
  2018 05 28 Caroline Albertine Minors foredrag om "De dødes Rige: Et forsigtigt forsvar for Jyttes forhold til Karsten From" fra Pontoppidan Selskabets årsmøde
  2018 07 24 Johan Rosdahl: Brendekilde. Anmeldelse af Ralph Sonnes bog om maleren H.A. Brendekilde
  2018 08 17 Christian de Fine Licht: "Teologien i 1800-tallet og Dommens Dag". Foredrag på Pontoppidan Selskabets sommermøde
  2018 12 12 Martin Bastkjær: "Om Mands Himmerig". Foredrag i Pontoppidan-Selskabet
  2019 Poul Houe: "A Fortunate Man", anmeldelse, IN: Rain Taxi
  2019 Theis Schønning Johansen: "Pontoppidans Lykke-Per i lyset af Kierkegaards teologi" IN: Dansk Teologisk Tidsskrift
  2019 01 Rasmus Vangshardt: "Der må ikke gå lyrik i mennesket" IN Pontoppidan Selskabets Skriftserie, III. Række, Bind 2, side 7-23.
  2019 09 10 Søren Schou: Tale om Flemming Behrendts Livsrusen på Pontoppidan Selskabets reception i anledning af bogens udgivelse
  2019 09 11 Rasmus Vangshardt: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livrusen, IN: Kristeligt Dagblad
  2019 09 15 Christian Jensen: "Lær nu lektien" IN: Politiken
  2019 09 23 Lasse Horne Kjældgaard: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livsrusen IN: Politiken
  2019 Lise Præstgaard Andersen: "Den kæmpende ateisme, fremskridtstro – og meningstab" IN: Nordica 36, Odense 2020
  2019 Lise Præstgaard Andersen: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livsrusen (2019) IN: Nordica 36, Odense 2020
  2019 10 12 Erik Svendsen: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livrusen, IN: Jyllands-Posten
  2019 10 24 Jakob Brønnum: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livsrusen (2019) IN: P.O.V. International
  2019 12 19 Jes Stein Pedersen: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livsrusen IN: Politiken
  2020 03 Henrik Yde: Anmeldelse af Flemming Behrendt: Livrusen, IN: Grundtvigsk Tidende
  2020 06 12 Flemming Behrendt: Åbent brev til Lise
  2020 06 28 Lise Præstgaard Andersen: Svar til Flemming Behrendt
  2020 07 01 Flemming Behrendt: Replik til Lise

  Anmeldelser fra samtiden af Pontoppidans bøger findes via denne oversigt.