I Oplysningsforeningen for Ringsted og Omegn holdt Fru Louise Nørlund i Søndags et interessant Foredrag om Kvindens kommunale og politiske Valgret. Den talrige Forsamling modtog Foredraget med Bifald.

– Forfatteren Henrik Pontoppidan har lovet at tale ved Foreningens næste Foredragsmøde, der vil blive afholdt i den nærmeste Fremtid.