Nyheder

Kom til sommermøde 2017
om "Pontoppidan og det moderne"

Nyt fra redaktionen

Nyhedsbrev fra Pontoppidan Selskabet

Diskuter Pontoppidan på Facebook

Mathilde Walter Clark om Lykke-Per: At skyde guden gennem hjertet (2016)

Niels Lyngsø om Mimoser: "Menneskets natur" (2017).

Jørgen Knudsen: "Pontoppidan og Georg Brandes" (2008)

Valdemar Vedel: "Det forjættede Land" (1893)

Anmeldelser af Mimoser

Jon Helt Haarder: Hvad vil mænd? (2015)

nye dokumenter »

Nyoplagte Bøger

Henrik Pontoppidan: Vildt (1899)

Henrik Pontoppidan: Minder (1893)

Dines Pontoppidan: Reise til Sydamerica (1841)

Henrik Pontoppidan: Kirkeskuden, 2. udgave, 1897

Henrik Pontoppidan: Natur, 1890

Henrik Pontoppidan: Ung Elskov, 1885

Henrik Pontoppidan: Nattevagt, 1894

Henrik Pontoppidan: Mands Himmerig, 1927

Henrik Pontoppidan: Et Kærlighedseventyr, 1918

Henrik Pontoppidan: Hans Kvast og Melusine, 1908

1890-foto
Pontoppidan fotograferet i 1890 af Fr. Riise.

Månedens citat:

Men i den lille, sirligt anlagte Have foran Stedet stod et pragtfuldt Flor af de fineste og sjældneste Blomster. Navnlig hen paa Sommeren, naar Ranker og Slyngplanter skjød sig højt op paa Straataget, og naar Frugterne paa de smaa, bugnefulde Dværgtræer modnedes mellem Løvet, saa’ her helt bedaarende ud midt i det magre, trøstesløse Øde – en tropisk Oase, en tusendfarvet Blomsterkurv, der spredte sin fine, flygtige Vellugt ud imod Havets bittersalte Aande.

Se sammenhængen

English Deutsch Français Magyar

Søg på Netstedet

udvid søg »