Nyheder

Nyt fra redaktionen

Se Nyhedsbrevet fra Pontoppidan Selskabet

Diskuter Pontoppidan på facebook med egen blog

Pontoppidan: Dagbog fra Amager

Johan Rosdahl: Karl Gjellerup

Flemming Behrendt: "Fra ledefigur til hovedperson" (1971)

Hans Hertel: "Mand/kvinde – mor/søn"

Carsten Gormsen: Undergangsvisioner

Søren Schou: Pontoppidans tydelige, gådefulde fortæller

Om Nietzsche. Georg Brandes versus Harald Høffding 1889-90

Jørgen Bukdahl: Ideal og Virkeliggørelse, 1929

Paul Larkin: Fra Lykke-Per til Superman

Lilian Munk Rösing: Jakobe Salomon

Lis Norup: Torben Dihmer

Søren Schou: Kommentarer til Jameson

nye dokumenter »

Nyoplagte Bøger

Henrik Pontoppidan: Den gamle Adam, 1894

Henrik Pontoppidan: Spøgelser, 1888

Vilh. Andersens bog om Pontoppidan fra 1917

F.J. Billeskov Jansen: Henrik Pontoppidan. Ledetraad for Læsere nu som e-bog i Safari


Georg Achens unisone, lidt karakterløse portræt af Henrik Pontoppidan fra 1895 beror i Randers lokalhistoriske Arkiv.

Månedens citat:

det er Princip hos mig aldrig at rette i mit Manuskript. Først i Korrekturen foretager jeg alle Rettelser og Ændringer (som jeg naturligvis selv betaler). Det er – mener jeg – den eneste Måde, man kan bevare Friskheden på. Og det er den, jeg sætter højst af alt.

English Deutsch Français

Søg på Netstedet

udvid søg »