Henrik Pontoppidans breve

"Pontoppidans breve har arvingerne brændt," skrev forfatteren Thorkild Hansen (1927-1989) med karakteristisk flothed i en kronik i Politiken 12.2.1989 (optrykt i Genklang, 2001). Det er en sandhed med meget store modifikationer. Der er bevaret mere end 3.000 breve fra Henrik Pontoppidan og et lignende antal til ham. Men først fra 1890 synes Pontoppidan at have gemt en del af de breve han modtog fra fagfæller, andre kunstnere og intellektuelle. Fra tiden før er kun bevaret en halv snes breve til Pontoppidan. Gemte han også familiebreve, har arvingerne måske nok brændt dem; de er der i hvert fald kun, og sporadisk, den anden vej, f.eks. til børnene af første ægteskab. Breve fra sig selv destruerede Pontoppidan derimod hvis han fik dem i hænde.

I første række blandt udgivelserne her på netstedet har stået brevene mellem Pontoppidan og de tre Brdr. Brandes. Men også de øvrige breve bliver i stigende omfang udgivet her i et samarbejde mellem Henrik Loft Nielsen og Flemming Behrendt.

Oversigt

(Årstallene angiver alene den periode de oplagte breve er hentet fra).

1. Brevvekslinger

2. Breve fra Pontoppidan til