Litteraturen omkring Pontoppidan

Om Ophavsret se nærmere her. – Links til andre netsteder se her.

Oversigten og evt nærmere omtale af den sekundære Pontoppidan-litteratur – med henvisninger til den del som er lagt op på dette netsted – omfatter følgende grupper:

 1. Bøger
 2. Artikler og boguddrag
  Kan for tiden efter 1964 også – og mere fuldstændigt m. undtagelse af internet-baserede bidrag – opsøges i Aage Jørgensens bibliografi, eller i Artikelbase
 3. Anmeldelser af Pontoppidans værker
 4. Breve, både til og fra Pontoppidan og imellem folk med tilknytning til ham og vores forskningsområde. For manges vedkommende er der tale om en gensidig korrespondance
 5. Digte om Pontoppidan (og andre digte)
 6. Pontoppidan som dramatiker.
 7. Kortere og lejlighedsvise fremstillinger af forfatterskabet, inkl. fødselsdagsartikler og nekrologer, i samleværker: leksika, antologier, litteraturhistorier, festskrifter
  Her på netstedet er foreløbigt lagt
  1907 Henrik Cavlings fødselsdagsomtale i Politiken
  1927 Thomas Manns fødselsdagshilsen.
  1943 nekrolog af Bjørn Poulsen og
  en håndfuld korte leksikonbiografier
 8. Bokelunds personregister til De Dødes Rige (pdf)
 9. Bibliografi