Einar Thomsen

(1891-1968) professor, overkirurg, dr.med. Som student blev han i 1912 forlovet og 1914 gift med den tre år yngre Else Pontoppidan. Det skete på hendes fars fødselsdag, den 24. juli, og det var familiens gode ven Martinus Galschiøt der var Elses forlover.