Møllehave og Pontoppidans store romaner

Som læser af romaner og skuespil bruger Johannes Møllehave trofast sin bibelske metode. På bunden af den vestlige verdens store fortællinger, fx Dostojevski, Ibsen og Shakespeare, opsøger og finder han store kristne temaer og bibelske myter som er nøglen til forståelsen af hovedpersonerne og deres skæbner.

I Fra tidernes morgen. 5 radiofortællinger om Adam, Eva, Josef og de andre (1994) vender han perspektivet om. Her bruges verdenslitteraturens store værker til at spejle og forklare en række gammeltestamentelige grundfortællinger. Det er i kapitlet om "Broderhistorier", at Henrik Pontoppidan inddrages, specielt Lykke-Per, der forstås som en kainshistorie. Lykke-Per kan aldrig finde hverken fred eller lykke i tilværelsen, for af faderen er han dømt til at leve som fredløs, i modsætning til brødrene, der følger faders vilje, både i hjemmet og i verden udenfor. At Per bærer kainsmærket på sin pande, er tydeligt nok. Pers strenge fader er selv den første til at pege på parallellen (i straffetalen efter drengens æbletyveri), og mange fortolkere har fulgt det bibelske forlæg som en rød tråd i romanen.

Møllehaves ærinde er som sagt at demonstrere, hvordan Det gamle Testamentes myter lever videre i nutidens store fortællinger. Det kan der ikke indvendes noget imod. Men for Pontoppidans læsere er det selvfølglig vigtigt at spørge, om det bibelske tema nu også er selve kernen i romanen. Andre og måske lige så vigtige nøgler kunne være nødvendige, fx for at begribe romanens slutning.

Ifølge Møllehave skulle Pontoppidan selv have peget på bibelske myter som forlæg for alle sine store romaner. Meningen skulle være at godtgøre, "at man ikke kan fortælle en historie, der ikke er fortalt før". Ligesom Lykke-Per er bygget over kainstemaet, skulle Det forjættede Land være bygget over historien om babelstårnet og De Dødes Rige over beretningen om syndfloden. De to sidstnævnte myter er ikke med i Møllehaves bog, og mig bekendt har han heller ikke andre steder fortolket Det forjættede Land og De Dødes Rige fra disse bibelske synspunkter. Er der mon nogen andre, der har gjort forsøget?

15. juni 2007