Klumpfodens visdom

En analyse af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige.

Indhold

 1. Indledning
 2. Præsentation af vigtige begreber og tankegange
  1. Det modernes bagside
  2. Kristendom og inderlighed
  3. Billedsproget og den perspektiviske forståelse
  4. Billedsproget, følelsen og rite de passage-strukturen
  5. Billedsprogets sandhed
  6. De Dødes Rige som et stemningsbillede
  7. Afslutning
 3. Kompositionen i De Dødes Rige
  1. En kollektiv og kontrapunktisk roman
  2. Et eksistentielt problem og et uafvendeligt forfald
  3. Sammenligning med dannelsesromanen
  4. Afslutning
  5. Introduktion til de efterfølgende kapitler
 4. Det hjemløse menneske
  1. Fremmedgørelse og asyl
  2. Lykke og lovgivning
  3. Kærlighed og fornuft
  4. Jyttes indre mørke og angst for indbildninger
  5. Normer og driftsomvending
  6. I skyggen af den liberale kultur
  7. Afslutning
 5. Oplysning og middelalder
  1. Tyge og eventyrmotivet
  2. Kampårene og magtovertagelsen
  3. Danmarkshistorien som læserfælde
  4. Enslevs verdensbillede
  5. Enslev frygter kirken
  6. Femte Juni mellem oplysningsdrøm og markedsøkonomi
  7. Afslutning
 6. Forfaldets årsag
  1. Æstetik over liv
  2. Enslevs manglende gehør
  3. Afrunding og diskussion
 7. Et uegentligt liv
  1. Som et teater
  2. Mennesker uden midte
  3. Afslutning
 8. Søren, dragesæden og djævelen
  1. Storhedsdrømme og djævlepagt
  2. Frafald og dragesæd
  3. Johannes og Povl
  4. Et uhyggeligt dobbeltvæsen
  5. Slægten over individet
  6. Myten: En erkendelse, der rummer følelse og fortolkning
  7. Erkendelsen i det almindelige liv
  8. Tilværelsens evige love
  9. Afslutning
 9. Utopien
  1. Med udgangspunkt i livet
  2. Vekselvirkningen i den menneskelige tilværelse
  3. Et fragmenteret billede – et stemningsbillede
  4. Det sandhedsbærende billede
  5. Kærlighed og forskellighed
  6. Det livsduelige menneske
  7. Afslutning
 10. Afslutning
 11. Litteraturliste

Bilag:

 1. Oversigt over bøger og kapitler i De Dødes Rige
 2. Tanken om en sympatisk-organisk sammenhæng
 3. Tidslinje for Torben og Jytte
 4. Den hagenske familie
 5. Søren og Ane-Mettes stamtræ

(Fortsæt til kapitel 1)