Pontoppidan til røntgen

Rapport om en røntgenoptagelse af Johan Rohde: Portræt af Henrik Pontoppidan, Frederiksborgmuseet

Røntgenoptagelsen blev gennemført med et Andrex® BW85 røntgenrør og eksponeringsværdierne 60 sek, 5 mA, 30 kV på en Dürr NDT CRIP3040109 digital billedplade, som blev scannet i en HD-CR 35 NDT laser scanner.

Optagelsen er efterfølgende bearbejdet i Photoshop for at minimere indtrykket af to vandrette trælægter på maleriets bagside. Skruerne herfra optræder som 2 rækker af 5 små hvide cirkulære pletter i henholdsvis øvre og nedre del af optagelsen.

Optagelsen viser en række ændringer foretaget i maleriet i en kombination af partiel bortskrabning og overmaling af tidligere versioner af maleriet.

Først og fremmest er det tydeligt, at der i maleriets øvre del, fra overkanten ned til en vandret linje lige under figurens skulder, er foretaget en bortskrabning af maling, før den nuværende baggrund er påmalet. Den tidligere baggrundsfarve er herved fjernet bortset fra ca 1 cm smalle zoner langs de lodrette kanter samt farverester langs den øverste kant og omkring figurens hoved.

Den nuværende bemaling af baggrunden i dette område er ikke synlig i optagelsen, som følge af de mørkere farver, der er anvendt. I modsætning hertil viser de bevarede farverester, der sidder som små amorfe flager (noget der tyder på, at det bortskrabede farvelag har været af en anseelig alder og derfor sprød) at en tidligere baggrund på begge sider af figuren har haft en lys karakter.

Den hvide farve i figurens øjne er malet før øjenlågene og fylder noget mere end i den færdige udgave, hvilket kunne tolkes som at øjnene tidligt i udarbejdelsen af portrættet har været malet mere åbne.

I figurens hår har en detalje som pandelokken været reserveret i bemalingen af panden, hvilket viser, at den har været planlagt fra starten, og i øvrigt lidt større end i den endelige udgave.

Figurens hvide skjortekrave har ligesom baggrundsmotivet været genstand for delvis bortskrabning, idet den oprindeligt har været malet bredere i den højre del. Ved omarbejdelsen af motivet er der her desuden foretaget overmaling med et slips af den blottede trekant af det hvide skjortebryst, der tidligere har været forsynet med en kravat/butterfly.

Den ydre kontur af figurens fjerneste skulder, over- og underarm er justeret et par cm mod venstre og lidt opad, så kroppen nu forekommer at være set mere forfra. En tilsvarende justering er ikke sket i hovedet, som tilsyneladende fra begyndelsen har været malet i den nuværende vinkel. Det forhold, at skrabesporene i baggrunden følger yderkonturen af den anden (venstre) version af skulderen, viser at justeringen af denne er sket før fjernelsen af det tidligere baggrundsmotiv.

Figurens jakke har efter gråtonerne i optagelsen at dømme oprindelig været noget lysere end den nuværende sorte udgave, som i sig selv næppe ville kunne ses med en røntgen-eksponering, som den der er anvendt ved denne optagelse. I en gråtoneskala ligger jakkens farve i optagelsen nærmere et niveau som bemalingen i ansigtets hudfarve, dog kan man ikke heraf slutte, at jakken har været lige så lys.

I nederste del af maleriet er der foretaget rettelser af hånden til højre, som i sin helhed er flyttet opad og mod højre, måske i erkendelse af at den nederste finger i den tidligere version, hvor den lå langs underkanten, ville blive skjult af prydrammen.

Det kan konkluderes, at portrættet har været genstand for en del omarbejdelse i figuren og (især) i baggrunden. De lyse farverester i den øvre del af optagelsen er i overensstemmelse med farven i et baggrundsmotiv, som det der kendes fra tidlige fotografier af maleriet samt evt. fra det mindre portræt af Henrik Pontoppidan dateret 1895.

Dette støttes af den bevarede oprindelige bemaling i de smalle zoner langs maleriets øvre lodrette kanter i optagelsen, som især venstre side har elementer der svarer til dette landskabsmotiv.

Den tidligere udformning af figurens skjortebryst og kravat samt af fingrene i hånden til højre peger mod samme konklusion.

Sammenfattende tyder ovennævnte på, at de eksisterende fotografier viser det samme portræt i stadier på vejen mod sit nuværende udseende. På baggrund af røntgenoptagelsen suppleret med de eksisterende fotografier kan man i store træk rekonstruere disse stadier:

1. stadie: Portrættet som dokumenteret i det udaterede fotografi fra Gyldendals arkiv (som dog ikke viser de nederste cm af maleriet). Lyse farverester i røntgenoptagelsen til højre for figurens hoved antyder, at baggrunden i en endnu tidligere version kan have svaret til den enkle lyse blå med hav og himmel, som ses på det mindre portræt af Pontoppidan dateret 1895. I samme potentielle version har figurens jakke muligvis haft en lysere farvetone.

2. stadie: Portrættet som vist på fotografiet til Kunstbladet, 1898, hvor baggrundens landskab er justeret, bla.a. ved en reducering af træbevoksningen bag figurens hoved. I figuren er den ydre kontur af den fjerneste skulder og arm er flyttet et par cm mod venstre, skulderen er endvidere rykket lidt opad og gjort mere markeret end den lidt afrundede i den tidligere version. Et slips har erstattet kravatten, og skjortekraven er samtidig gjort smallere langs halsen. Hånden til højre er rykket mod højre og lidt op, så de nederste fingre er kommet fri af underkanten.

3. stadie: Portrættet i sin endelige udgave, hvor baggrundens landskabsmotiv (noget senere) er skrabet af fra overkanten ned til en vandret linje lidt under figurens skulder og erstattet med den nuværende baggrund.