Sommermøde 2006

4.-6. august 2006 på Kursuscentret Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Kønnets rolle hos Pontoppidan

Det maskuline rollemønster som det kommer til udtryk i forfatterskabet, først og fremmest i de tre store romaner, Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige.

Mødeledelse: Birgitte Hesselaa og Flemming Behrendt.
Programudvalg: Birgitte Hesselaa, Johan Rosdahl og Søren Schou.

Program

Fredag 4. august

13.00-14.00: Ankomst og indkvartering.

14.00: Velkomst og orientering.

14.15-15.15: Docent em. dr.phil. Nanna Damsholt:
Om ny international maskulinitetsforskning, dens teorier og metoder, og dens forhold til kvinde- og kønsforskningen. Jeg vil lægge vægt på at præsentere de retninger, jeg finder mest interessante og frugtbare i sommermødets sammenhæng fx begreber som køn, patriarkat og maskulinitetsdiskurs. Fra min egen forskning vil jeg præsentere maskulinitetsdiskursen i den danske folkehøjskole, nærmere betegnet Vallekildemiljøet i 1860’erne, bruge den som eksempel på hvordan man kan arbejde med maskulinitet, i håb om at et sådant konkret oplæg kan danne en god baggrund for Pontoppidan-studierne.

15.15: Kaffe.

15.30-16.00: Plenumdiskussion af Damsholts foredag.

18.00: Middag.

20.00-21.00: Forfatteren Camilla Christensen:
At omfatte ALT – romanen og den komplekse virkelighed.

Lørdag 5. august

8.30-9.00: Morgenmad.

9.15-10.15: Universitetslektor Jon Helt Haarder:
Den mandhaftige Lykke-Per.

10.15: Kaffe.

10.30-11.00: Plenumdiskussion af Haarders foredrag.

11.15-12.20: Professor, dr.phil. Jørgen Holmgaard:
Mandigheden og moderskabet. Mønstre imellem kønnene i Pontoppidans forfatterskab. (Foredraget omhandler bl.a. Sandinge Menighed, Ung Elskov, Mimoser, Det forjættede Land, Lykke-Per, Det ideale Hjem og De Dødes Rige).

12.30-13.00: Plenumdiskussion af Holmgaards foredrag.

13.00-13.45: Frokost.

14.00-16.00: Udflugt til Randers Kunstmuseum.
Rundvisning ved museumsinspektør Lise Jeppesen.

Ca. 16.30: Kaffe

18.00: Middag.

20.00: Aftenunderholdning: Henrik Loft Nielsen fortæller om Marie Oxenbøll Pontoppidan - en personlighed belyst gennem hendes breve til børnene.

Søndag 6. august

8.30-9.30: Morgenmad.

9.30-10.35: Universitetsadjunkt Knud Bjarne Gjesing:
Den forfejlede frigørelse. Om De Dødes Rige og romanens kritik af det brandesianske frigørelsesprojekt med særligt henblik på skildringen af kønnenes identiteter.

10.35-10.50: Kaffe.

10.50-11.20: Plenumdiskussion af Knud Bjarne Gjesings foredrag.

11.20-12.00: Evaluering og afslutning.

12.00: Frokost.

Herefter hjemrejse.

PRIS pr. deltager: 1900 kr. Indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse (prisen er den samme) – valg angives ved tilmeldingen. Tilmelding inden 1. juni til Gunnar Jørgensen, Kulsvier Huse 21, 3400 Hillerød. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på kr. 500 på Pontoppidan Selskabets bank- og girokonto (0297) 0010010780, med tydelig angivelse af navn og formål. Restbeløbet betales senest den 1. juli; i modsat fald returneres depositum med fradrag af administrationsgebyr på kr. 75. Ved afbud efter 1. juli returneres kun halvdelen af deltagerbetalingen; ved afbud efter 22. juli returneres kun en fjerdedel; ved afbud efter denne dato sker ingen refusion. – Max. deltagerantal: 50 personer. Først efter 15. maj er tilmelding åben for ikke-medlemmer, der betaler et administrationsgebyr på 75 kr. Sidste frist for tilmelding er 1. juli.

Kursuscentret Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 23 00, adm(a)nrgaard.dk, ligger ca. 20 minutters gang fra centrum af Bjerringbro, hvor stationen ligger for enden af den lille gågade. Umiddelbart nord for kursuscentret ligger et stort skovareal med afmærkede stier, mod syd er der en stor park med gode stier, og der er ikke mere end 15 minutters gang ned til Gudenåen, som løber gennem byen. Her kan man gå en tur op ad den historiske Pramdragersti langs åen op til Tangeværket, der opstemmer den 12 km lange Tange sø. Der er adgang til svømmehal, saunaer, kanoer og kajakker. - Der kan bestilles vegetarkost.


Diverse udgaver af de i programmet nævnte Pontoppidan-bøger kan ses ved at følge linkene. De "Smaa Romaner" foreligger næsten alle i mere eller mindre ændrede udgaver. De sidste udgaver finder man i de tre bind Noveller og Skitser (1922-30) som senest er optrykt af Gyldendal som Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser (2002), Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser (2002) og Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser (2003). Førsteudgaverne er under udgivelse af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Flemming Behrendt. Udkommet er, på Borgens Forlag, Smaa Romaner 1885-1890 (1999) og Smaa Romaner 1893-1900 (2005).