Pontoppidan Selskabet

Tre gange om året udsender selskabet et Nyhedsbrev hvis seneste nummer rummer den kommende tids program, hvis det da er lagt, for selskabets aktiviteter.

Denne side du nu er på, hører hjemme i en meget stor sammenhæng: det omfattende netsted om Henrik Pontoppidan, hans værk, hans brevvekslinger og litteraturen om ham.

Selskabet er stiftet den 25. oktober 2000. Efter sine Vedtægter ledes selskabet af en bestyrelse. Medlemskab af Pontoppidan Selskabet kan tegnes med en e-mail til kassereren Gunnar Jørgensen, hvori man samtidigt angiver om man ønsker at blive optaget på den åbne medlemsliste og i så fald med hvilke oplysninger.

Årskontingentet, som principielt gælder for kalenderåret, er fra 1.1.2012 på 200 kr. der indbetales til kasserer Gunnar Jørgensen, Ved Gadekæret 8B, 3540 Lynge, enten på selskabets girokonto (+01)10010780 eller direkte til bankkontoen 1551-0010010780. Man er velkommen til i stedet at betale et støttekontingent på 300 eller 500 kr. Øvrige henvendelser kan ske til sekretæren, cand. merc. Kristian Nellemann, Hoffmeyersvej 14, 2000 Frederiksberg. Tlf. 38 74 19 07  helenkrist(a)hotmail.com.

For kontingentet er der gratis adgang til selskabets møder og rabat på dets publikationer.

Selskabets historie

Selskabet er stiftet 25. oktober 2000 på initiativ af Flemming Behrendt. I de følgende år lancerede selskabet dette netsted med en stor tre-årig støtte fra Velux Fonden der imidlertid udtrykkeligt ønskede at netstedet blev "indlejret" i en offentlig institution. Derfor overtog Syddansk Universitet i 2005 netstedet og huser det på sin server. Men SDU ser sig ikke i stand til i øvrigt at støtte netstedet økonomisk. Det gør i dag hovedsageligt kun selskabets medlemmer gennem det særlige støttekontingent. Den udvikling af netstedet der kræver ny programmering, kan kun finansieres ad denne vej. Selve redigeringen af netstedet er ulønnet.

En skriftserie, Pontoppidaniana, blev også planlagt, men kun et enkelt bind er udkommet, i 2004. Serien havde til formål at udbrede kendskabet til netstedets indhold uden for kredsen af regelmæssige brugere, men også at glæde de brugere der hellere vil læse de lange tekster i bogform end på skærm. Selskabet var sig desuden bevidst at det er vanskeligt at gøre sig gældende i det offentlige rum uden at udgive tryksager. Så skriftserien skulle også ses som en form for markedsføring. Skriftserien skulle omfatte fire rækker:

I. række: Henrik Pontoppidan-tekster, f.eks. hans samlede journalistik, debutbogen Stækkede Vinger, selvbiografierne i en gennemkommenteret udgave, de samlede digte med Fafners analyse.

II. række: Brevvekslinger mellem Henrik Pontoppidan og bl.a. de tre brdr. Brandes, hans brevvekslinger med sine forlæggere, med venner som Johan Rohde, Axel Lundegård, Henri Nathansen, med litteraturhistorikerne Vilh. Andersen, Ejnar Thomsen og Hans Brix.

III. række: Afhandlinger om forfatterskabet og dets enkelte dele. Forrest står Jørgen Moestrups afhandling om Pontoppidan og Nietzsche der foreløbig er publiceret her på netstedet.

IV. række: Pædagogiske introduktioner til forfatterskabet som f.eks. et genoptryk af F.J. Billeskov Jansens Ledetraad for læsere fra 1978.

Udkommet er kun Undergangens angst. Et bind om De Dødes Rige på grundlag af sommermødet 2003. Foredragene fra det internationale 150-års seminar i juni 2007 om "Europæeren Pontoppidan" er udkommet som bind 24 af årsskriftet Nordica.

Tiden har vist at denne nu mere end 15 år gamle plan ikke lader sig realisere. Det er hverken muligt at rejse midler eller finde købere nok til denne publiceringsform. Særlige e-bøger kan måske overtage ambitionerne for, som linkene ovenfor viser, er i dag flertallet af de ønskede tekster lagt op på netstedet.