Nyhedsbrev 80

Kirkehistorikeren, forhenværende sognepræst i Haderslev Christian de Fine Licht (f. 1951) afgik uventet ved døden 11. december. Hans bisættelse finder sted fra Nivå kirke, Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå, lørdag 28.12. kl. 13. Bidrag på f.eks. 50 kr. til selskabets krans kan indtil 27. december kl.10 sendes til Connie Nielsens mobilpay på 20 44 70 68.

Først i 2016 kom Pontoppidan Selskabet i kontakt med Christian for at bede ham holde foredrag om "den religiøse situation på Henrik Pontoppidans tid". Hans eget resume af foredraget lød:

Med grundlovens religionsfrihed i 1849 blev Danmark i første omgang åbnet for den katolske kirke, baptister og andre frikirker. Og mens vækkelsesbevægelser som grundtvigianere og missionsfolk erobrede folkekirken kom der også fra filosoffer som Ludvig Feilberg, spiritister som madame Blavatsky og Sigurd Trier inspiration til helt andre religiøse oplevelser. Interessen for asiatiske religioner blussede op igen og videre frem i årene omkring første verdenskrig var den kristne teologi under forvandling, mens alternative livsanskuelser blev markedsført af bl.a. Martinus Thomsen og Michael Agerskov (Vandrer mod Lyset!) – der er ingen mangel på religiøs inspiration på Henrik Pontoppidans tid.

Foredraget var så bredspektret og humørfyldt, så pointeret og øjenåbnende, at vi i 2018 bad ham om at zoome ind på den teologiske baggrund for skildringerne i Dommens Dag.

Men de Fine Licht havde en gammel kærlighed til Pontoppidan. F.eks. skrev han i sit kirkeblad i 1991 en underfundig artikel om anklagen mod Pontoppidan for blasfemi: Henrik Pontoppidan som genfortæller af Bibelen.

I 2017 fremdrog han fra Dansk Kirketidende Christian Ludwigs anmeldelse af Kirken og dens Mænd.

Efter flytningen til Sjælland blev Christian de Fine Licht et aktivt medlem af selskabet, og vi kunne trække på hans kloge indsigter og glæde os over hans lune sind med dets strejf af mild ironi.

Møder

Onsdag 23. januar kl. 19.30 – 20.30 i Avedøre Bibliotek og Kulturhus, Hovedstien 14, 2650 Hvidovre

Litterær Salon
Kom og vær med til at analysere danske noveller, som alle har læst på forhånd. Har de gamle noveller mon relevans i dag? Alle er velkomne.

Det store Spøgelse

Tilmelding og spørgsmål på tlf. 3634 3600

— 0 —

Formelt er tilgangen til læsekredsen lukket, men ved henvendelse til Gunnar Jørgensen kan man blive skrevet op:

Læsekreds omkring Livsrusen

Pontoppidan Selskabets bestyrelse udbyder en læsekreds omkring Flemming Behrendts bog om Henrik Pontoppidan Livsrusen. Læsegruppens deltagere vil læse og sammen drøfte bogen over fire studiemøder i læsekredsen og afslutte med en femte gang, hvor Flemming Behrendt holder foredrag med udgangspunkt i de spørgsmål og temaer, som læsekredsen har samlet op undervejs.

Tid og sted

Møderne holdes i
Admiral Gjeddes Gård
Store Kannikestræde 10 A, 1169 København
på følgende dage:

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30
Mandag den 2. marts 2020 kl. 17.00
Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.30
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 17.00
Mandag den 25.maj 2020 kl. 19.30

(Bemærk skiftende ugedage og tidspunkter)

Forløb

Et møde i læsekredsen varer to timer. Det indledes af en oplægsholder, der er bedt om i løbet af en halv time at give tre personlige nedslag i dagens tekst fra Livsrusen. Dagens afsnit af Livrusen forudsættes således læst inden mødet, og oplægget tager afsæt i, at deltagerne har læst. Efter oplægget vil en ordstyrer guide os gennem en god times diskussion af oplægget og de problemstillinger og temaer, som deltagerne selv bringer med. Til sidst på mødet samler vi spørgsmål og diskussioner op mhp. den afsluttende forelæsning ved Flemming Behrendt (25. maj 2020 kl. 19.30).

Vi opdeler læsningen af bogen på følgende vis:
Til første mødegang: kap. 6-14 (pp.82-226)
Til anden mødegang: kap. 15-25 (pp.227-367)
Til tredje mødegang: kap. 26-36 (pp.368-513)
Til fjerde mødegang: kap.37- (pp.514-662)

Vi tænker os en læsekreds på en størrelse af max. 25 deltagere.

Pris

Prisen for deltagelse i hele læsekredsen (5 gange) er:
Medlemmer af Pontoppidan Selskabet – 500 kr.
Øvrige - 700 kr.
Ved møderne serveres kaffe/the og et stykke kage (inkl. i prisen)

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til selskabets kasserer, Gunnar Jørgensen, gunnarjoergensen@hotmail.com, senest 13. november 2019 kl. 12.00.
Når din tilmelding er registreret, vil du modtage en bekræftende e-mail herom.
Efter den 13. november udsendes flere praktiske informationer herunder oplysninger om betaling af deltagergebyret.