Nyhedsbrev 19

Efterårets program:

Tirsdag den 10. oktober kl.19.30:

Ironisk symbolisme? Henrik Pontoppidan og symbolismen.

Foredrag af lektor Erik Svendsen (RUC).

Onsdag den 1. november kl.19.30:

Henrik Pontoppidans mange jeg’er - en lystvandring blandt fortællere.

Foredrag af cand.mag. Flemming Behrendt

Den eksplicitte fortæller er i Pontoppidans forfatterskab en speget størrelse. En håndfuld af hans små romaner har "synlig" fortæller i første person, men også i andre af de små romaner og i Lykke-Per forekommer jeg-tekster i form af breve i et omfang så man tør hævde en pontoppidansk forkærlighed for denne form for "efterligning", nogle gange over i karikaturen. Men går man ud i kanten af forfatterskabet, tilsyneladende uden for den skønlitterære del, finder man et "jeg" der kan være lige så fiktivt som dem i romaner og novellerne.

Begge møder finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.


Lørdag den 9. december kl. 15:

"vor europæisk berømte Maler og Billedhugger"

Rundvisning på J.F. Willumsens Museum i Frederikssund ved kunsthistorikeren, mag.art. Ulla Hjorth.

Entré for ikke-medlemmer: kr. 30.


Onsdag den 6.-fredag 8. juni 2007:

Internationalt Pontoppidan seminar

I anledning af 150-års jubilæet for Pontoppidans fødsel i 2007 erstatter selskabet det ordinære sommermøde med et internationalt videnskabeligt seminar der finder sted i Randers i et samarbejde mellem selskabet, byen og de to universiteter: Syddansk og Roskilde. Arrangementskomitéen består af professor Anne-Marie Mai, SDU, professor Søren Schou, RUC og fra selskabets bestyrelse Gunnar Jørgensen, Claus Secher, og Flemming Behrendt. Temaet for seminaret er "Europæeren Pontoppidan". Et særligt Randers-udvalg er oprettet med henblik på de øvrige jubilæums-arrangementer. Dette udvalgs medlemmer er formanden for Historisk Samfund i Randers Palle Kirk, Sv. Hill-Madsen og Keld Sørensen (begge lektorer v. Randers Statsskole); koordinator: Gunnar Jørgensen.