Nyhedsbrev 9

Selskabets mødeprogram 2003

4 torsdage: 20. og 27. februar, 6. og 13. marts. kl. 19-20.45.

Henrik Pontoppidan og Randers

Cand.mag. Flemming Behrendt, Pontoppidan Selskabet, holder foredrag på Folkeuniversitetet i Randers om "Henrik Pontoppidan og Randers". - Arrangeret i samarbejde med af Randers Bibliotek og Historisk Samfund.

Skønt han ikke var født i Randers, kom de 11 år Henrik Pontoppidan tilbragte i byen, til at betyde umådeligt meget for ham, personligt og i hans forfatterskab. Store dele heraf vil derfor blive berørt i de fire forlæsninger der samtidig er en beretning om Flemming Behrendts arbejde med at udforske Pontoppidans biografi. Der vil blive fortalt mange hidtil ukendte detaljer. De enkelte forelæsninger vil beskæftige sig med følgende temaer:

  1. Pontoppidans barndom i Randers. Henriks opvækst i Skt. Mortens Præstegård i Brødregade og hans skoletid indtil han blev sendt på Polyteknisk Læreanstalt lastede ham for livet med normer og indtryk.
  2. Randers i Pontoppidans forfatterskab. Fra Minder over Lykke-Per til Drengeaar tolkede og brugte Pontoppidan sin barndoms erfaringer.
  3. Lykke-Pers store projekt set i sammenhæng med samfundsudviklingen i Randers. Per Sidenius var langt fra den første der foreslog at fremme udviklingen, også i Randers, ved at omlægge åer og grave kanaler.
  4. Rundt om Randers. Kronjyder og Molboer i Henrik Pontoppidans liv og forfatterskab. I egnsbeskrivelser og fortællinger inddrog Pontoppidan hele Randers Amt. Han var en utrættelig vandrer.

Forelæsningerne finder sted i Kulturhusets sal, Stemannsgade 2, Randers. - Pris: 50 kr. for 1 forelæsning, 160 kr. for alle 4 (for medlemmer af Pontoppidan Selskabet eller Randers Amts Historiske Samfund 40 kr./120 kr.). - Tilmelding til Randers Bibliotek, receptionen, tlf. 87 10 68 68.


Mandag den 3. marts, kl. 19:

Dialog mellem forlagsdirektør Johannes Riis og cand.mag. Flemming Behrendt:

Den venligt knyttede forlæggernæve

Om Henrik Pontoppidan – og andre forfatteres – forhold til deres forlæggere.

Mødet finder sted i pejsekælderen i Vangsgaards Antikvariat, Fiolstræde 34, København K. Entré for gæster: 35 kr. - Læs Flemming Behrendts manuskript.


Onsdag den 21. maj, kl. 17: Årsmøde i Pontoppidan Selskabet:

Indledningsforedrag ved professor Torben Brostrøm:

Scener af ægteskabet – hos Pontoppidan

Torben Brostrøm har skrevet efterskrift til det senest udkomne bind 2 af optrykket af Pontoppidans Noveller og Skitser.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster: 35 kr. I det efterfølgende årsmøde kan kun medlemmer af selskabet deltage. Efter dagsordenens behandling er Gyldendal vært ved et lettere traktement.


1.-3. august på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle:

Sommermøde om De Dødes Rige

Det sidste af Henrik Pontoppidans store romanværker, De Dødes Rige, bliver emnet for Sommermødet 2003. Dette på så mange måder kolossale værk kan vi se frem til at diskutere over tre dage med hinanden – og med en række vidende foredragsholdere.

De Dødes Rige er den af de tre store Pontoppidan-romaner som har været udsat for de mest skiftende vurderinger. I de senere år synes forskningsinteressen at samle sig særligt om den, ikke mindst omkring romanens intense diskussionsforhold til ”det moderne”. Vi bestræber os på at engagere foredragsholdere som kan bidrage til denne diskussion og som kan åbne værket ud mod samtidige bevægelser i filosofi, psykologi og samfundsdebat.

Sommermødet holdes 1.-3. august 2003, den sidste weekend i skolernes sommerferie, på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle uden for Vemb.

De Dødes Rige er også rent fysisk et værk af imponerende omfang. Især da hvis man læser romanen i førsteudgavens fem fine bind (1912-16) som vi vil anbefale hvis man har mulighed for at få fat i den.

På sidste års sommermøde opstod den idé at danne læsekredse i løbet af vinteren som en forberedelse til sommerens diskussioner. Den viderebringer jeg hermed – og vil man gerne vide, hvem af selskabets medlemmer, der bor i ens egen nærhed, er man velkommen til at ringe til mig (tlf. 35 26 09 28). Eller kig på medlemslisten hvor interesserede kan skrive sig på med en mail til Flemming Behrendt med ønsket om at formere en læsekreds.

Birgitte Hesselaa