Nyheder

Nyt fra redaktøren

Nyhedsbrev fra Pontoppidan Selskabet

Diskuter Pontoppidan på Facebook

Christian de Thurah: Pontoppidan og kunsten

Elias Bredsdorff: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes, disputats 1964

Aage Henriksen: Kompositionens sprog: De Dødes Rige

Jørgen Ljungdalh: Lykke-Per. En dramatisering

Rasmus Vangshardt: Vikingenaturens svaghed. Kvinders vitalistiske frelsestilbud hos Harald Kidde og Henrik Pontoppidan

Theis Schønning Johansen: Lykke-Per i lyset af Kierkegaards teologi

Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild: Efterskrift til Det forjættede Land

Rasmus Vangshardt: Der må ikke gå lyrik i mennesket

nye dokumenter »

Nyoplagte Bøger

Morten Pontoppidan: Minder og Oplevelser (1922)

Henrik Pontoppidan: "Der Flug des Adlers" (1894/2020)

Henrik Pontoppidan: Det ideale Hjem 1. udg. (1900)

Henrik Pontoppidan: Asgaardsrejen 1. udg. (1906)

Henrik Pontoppidan: Det ideale Hjem 3. udg. (1930)

Henrik Pontoppidan: Lille Rødhætte 1. udg. (1900)

Henrik Pontoppidan: Højsang 1. udg. (1899)

Bog om Pontoppidan

Livsrusen Flemming Behrendt: Livsrusen (2019)
Se om bogen

Aksel Jørgensen 1922

I 1918 tegnede Aksel Jørgensen Henrik Pontoppidan. Portrættet blev købt af familien, men det barnebarn det endte hos, kunne ikke lide billedet og solgte det. Til sidst kom det i Pontoppidan Selskabets eje, og vi er glade for det.

Månedens citat:

Den, der ikke vil sé sit Talent forsumpe, maa selv sørge for at undergrave sin egen Avtoritet, maa stadig forskærtse sit gode Navn hos Publikum, ødelægge sin vundne Position, ubarmhjærtigt afryste Venner og Beundrere, maa ligesom hvert Øjeblik paany begynde paa bar Bund for igen ved egen Kraft at vinde frem til fornyet Sejr for sig selv og sin Sag. Kun saaledes holder man sit Talent ungt, sin Vilje varm. Ja, denne evigt vekslende Ødelæggelses- og Genoprejsningstrang er selve det bankende Ungdomsblod i Talentet og Viljen. Hvor dette Blod fattes, tørres selv de største Ævner hen, endnu før de faar sig udfoldet.

Se citatets sammenhæng

English Deutsch Français Magyar

Søg på Netstedet

udvid søg »