Diskussionsforum

Send dit bidrag til redaktøren, Flemming Behrendt, der eventuelt diskuterer internt med dig før bidraget lægges op. Men forum er på ingen måde forbeholdt specialister eller professionelle forskere. Uredigeret kan man diskutere Pontoppidan på Facebook, i gruppen eller på bloggen.

  1. Trahimur. Siden selskabets grundlæggelse har advokat Morten Sebber talt om sin optagethed af den måde Pontoppidan i sine selvbiografier henviser til det augustinske trahimur-begreb. I Elsebeth Diderichsens Den umulige kærligheds nødvendighed (2002) fremhæves Pontoppidans brug af udtrykket som en slags erstatning for det opgivne gudsbegreb. I spørgerubrikken kan man se en behandling af selve kildestedet i Augustins Bekendelser. Læs Morten Sebbers randbemærkninger til diskussionen her.
  2. Schaff. Mens de fleste forskere er enige om at betragte Schaff-figuren i Pontoppidans selvbiografier som fiktiv, har ingeniør Henning Bokelund taget den ellers forladte undersøgelse af hans identitet op. Læs hans overvejelser her.
  3. Efter Flemming Behrendts foredrag om Pontoppidan og kulturradikalismen 16.9.2002 fremførte mødets ordstyrer, prof. Hans Hertel en skarp kritik. Den foranledigede en e-mail fra foredragsholderen til Hertel som svarede. Om diskussionen af Pontoppidans breve til Elias Bredsdorff se også Erik Sloths artikel om Bredsdorffs udgave af Henrik Pontoppidans breve.
  4. Lykke-Per er den mest omdiskuterede af Pontoppidans romaner. Mange af artiklerne om forfatterskabet beskæftiger sig med den. I dette forum findes en ordveksling mellem Morten Sebber og Poul Paludan og nogle sammenlignende betragtninger ingeniør Johan Mogensen har gjort sig over forholdet mellem Pontoppidan og Dostojevskij med udgangspunkt i Lykke-Per.
  5. "Spøgelse", i ental eller flertal, er en ofte forekommende metafor hos Pontoppidan. Morten Sebber har givet et oplæg til en nøjere bestemmelse.