Trahimur

30. juli 2002 skriver sognepræst Flemming O. Nielsen:

Jeg har længe båret på et nysgerrigt spørgsmål. Senest er det vakt til live ved læsning af min kollega Elsebeth Diderichsens bog: Den umulige kærligheds nødvendighed, men det har nu også fulgt mig i en med årene voksende interesse for Augustin. Hvorfra stammer egentlig Pontoppidans viden om Augustins signet og indskriften (trahimur)? Min undren hænger sammen med, at jeg forgæves har spejdet efter svaret i min con amore Augustin-læsning incl. sekundærlitteratur. Senest har jeg forelagt spørgsmålet for Helge Haystrup, som vel for tiden er den mest all-round Augustin-belæste. Og med hans svar vokser min nysgerrighed.

Haystrup skriver til mig pr. i går: ..."Hans (Augustins) biograf, kollegaen Possidius, beretter imidlertid, at Augustin ikke smykkede sig med nogen ring. Pontoppidans signet-myte er smuk og rammende, men må bygge på senere overleveringer. De værker, jeg har slået op i, er alle tavse."

Pontoppidans signet-myte! Det havde jeg også selv en mistanke om. Men da jeg tvivler på, at Pontoppidan selv digtede den, så lever spørgsmålet videre: Hvor havde han den fra? Har du ikke svaret, så stiller jeg gerne op som sponsor for en prisopgave - med tre flasker (drikkelig) fransk rødvin vedlagt Torben Damsholts oversættelse af Confessiones.

Med venlige sommerhilsener
Flemming O. Nielsen
tlf. 48 17 20 01; fon@km.dk

1. august skriver Flemming O. Nielsen:

Til orienterende opfølgning.
Jeg kom (varmen!) i tanke om endnu et par Augustin-belæste (en - el. to! - generation yngre end Helge Haystrup), som jeg nu har kontaktet - : Aage Rydstrøm-Poulsen (sognepræst v/Hans Egede Kirke, Kbh., der netop har skrevet disputats om Augustins indflydelse på tidlig middelalderteologi) - endnu uden svar. Samt Niels Grønkjær, lektor på Institut for systematisk teologi ved Aarhus U., der fortæller mig (hvad jeg ikke vidste), at han pr. august forventer at blive dr.theol. på en Augustin-afhandling, selvom det ikke er sådan, han udtrykker sig. Af Niels Grønkjærs svar til mig - cf. nedenstående*) - synes det som om denne Augustin-ekspert er rede til at gå ind i efterforskningen.
Fortsat venlige sommervarme hilsener
Flemming O. Nielsen

*) Niels Grønkjær havde skrevet:

(…) umiddelbart kan heller ikke jeg hjælpe; men jeg vil prøve at gå videre med sagen. Ang. Pontoppidan så er jeg for øvrigt næsten helt sikker på, at begyndelsen af Lykke-Per har et Augustin-forlæg: Kvarillerne som den unge Peter Sidenius stjæler kan formodentlig læses som en reference til Augustins berygtede pærerov i Confessiones, og som en version af syndefaldsberetningen, idet det onde, malum, kom ind i verden ved et æble(træ), malus. Men du har ret, jeg burde vide det med signet-ringen (det er måske en renæssance-topos?). Min disputats om Augustin udkommer i slutningen af august, men det er ikke en historisk afhandling, derimod en systematisk.
Med venlig hilsen
Niels Grønkjær

2. august skriver Flemming O. Nielsen:

Kære Flemming Behrendt.
Nu kan du også få udmeldingen fra den københavnske Augustin-kender:

Aage Rydstrøm-Poulsen skriver:
...jeg kender godt oplysningen/anekdoten om A. og hans signet med indskriften, og jeg søgte også efter kilder, da jeg skrev et kapitel om Augustin i disputatsen, da historien ville være et smukt yderligere argument for en dominerende tankegang hos A. Jeg undlod imidlertid at omtale Trahimur, da jeg ikke fandt kilder hertil hverken i A. selv eller i det jeg har læst i den augustinske tradition indtil ca. 1200.

Jeg håber, at du vil gå videre med efterforskningen. Jeg vil muligvis kigge lidt videre på emnet ved lejlighed, og finder jeg ud af noget, skal jeg lade dig det vide. (citat slut)

Således synes mystikken omkring dette emne at være voksende.
Med venlige hilsener
Flemming O. Nielsen

Her står sagen. Der er brug for opklarende snilde. Hvorfra kan Pontoppidan have denne "topos" som det hedder i den nutidige tolkningslære? [FB]