Dybbøl-filmen

Efter en spadseretur langs Alssund1 sætter Pontoppidan sig på stenbænken ved Dybbøl Banke (i et glimt ser man møllen ud til højre i billedet) og snakker – i en stumfilm. "Personal-Filmen2"s øvrige afsnit er med Georg Brandes, Vilh. Andersen, Sophus Michaëlis og Johs. V. Jensen; de tre sidste kraftigt rygende.

Filmen er optaget under Pontoppidans første besøg i Sønderjylland efter selve genforeningen. Anledningen var den af Carl Dumreicher organiserede store bogudstilling i Industriforeningen 16.-28. September 1922. Filmen blev første gang vist 21.9.; den var blevet forsinket fordi det havde været svært at finde frem til Pontoppidan3. Filmen er optaget af Sven Holm.

Desværre er det ikke muligt at tyde hvad Pontoppidan siger på filmen.

 
[1] Alssund: ikke som oplyst af Hans Hertel i kronik i Politiken 21.12.1989 "ved Øresund". Jf. Nationaltidendes morgenudg. 21.9.1922: "vandrende ved en dansk Fjord". tilbage
[2] Personal-Filmen: således på selve filmstrimlen; den omtales ellers overalt som "Forfatterfilmen". tilbage
[3] svært at finde P.: "først i de sidste dage er [det] lykkedes at faa Pontoppidan med i [filmen]", Politiken 16.9.1922, s. 3. tilbage