Henrik Pontoppidans forfatterskab

Om Ophavsret se nærmere her.

 1. Bøgerne. Den første Pontoppidan-bibliografi blev udarbejdet af Poul Carit Andersen (PCA) i 1934. Fra omkring 1950 arbejdede Ægteparret Skjerbæk, Thorkild og Esther, på en boghistorisk database der blev lagt til grund for en ny bibliografi. Efter Thorkild Skjerbæks død i 1998 blev den videre bearbejdelse i Det danske Sprog- og Litteraturselskabs regi overdraget til bibliotekar René Herring. Bibliografien (HPF) udkom i 2006.
   
 2. Prosateksterne. Pontoppidans øvrige trykte tekster falder i fire kategorier: fiktion, journalistik, topografi og erindring, men overgangen mellem de tre sidste former er glidende. De er alle medtaget i de to bibliografier, og der er for Skjerbæks vedkommende næppe tale om mere end en halv snes nyfundne tekster i forhold til PCA. Derimod er utallige optryk af teksterne registreret hos Skjerbæk.
   
 3. Digtene er efter Pontoppidans død blevet optrykt mere eller mindre samlet hos Cai M. Woel og af Børge Andersen. Men de er nu også – endnu i lidt forskellig form – at finde her. En del af digtene er sat i musik.
   
 4. Dramatikken.
   
 5. Brevene. Af Pontoppidans breve er der i 1997 udgivet et tobinds udvalg ved Bay og Bredsdorff (B&B) der alene omfatter breve fra Pontoppidan. Esther Skjerbæk afsluttede før sin død i 2002 arbejdet med en database der registrerer næsten alle kendte og tilgængelige breve fra, såvel som til og om Pontoppidan. Denne base beror hos Det Kongelige Bibliotek og vil, efter en aftale med Skjerbæk-ægteparret, på et ikke nøjere fastsat tidspunkt derfra bliver gjort tilgængelig på Internettet. Her på netstedet er alle kendte breve – også til og til en vis grad om Pontoppidan – lagt op.
   
 6. Valhalprotokollen fra den skoleforening ved Randers Latinskole den 15-årige Henrik dannede i efteråret 1872.
   
 7. Interviews der for hovedpartens vedkommende blev strengt kontrolleret, om ikke ligefrem selv skrevet af Pontoppidan.
   
 8. Tidsskrifter hvortil Pontoppidan har bidraget:
  Revue blanche
   
 9. Som smagsprøver og prøveindgang til det voksende stof findes en samling af de citater, for det meste af Pontoppidan, der fra tid til anden fornys på netstedets åbningsside.
   
 10. Manuskripter
   
 11. Dedikationer i egne bøger som Pontoppidan forærede bort.
   
 12. Oversættelser.