Henrik Pontoppidans breve – og de andre

"Pontoppidans breve har arvingerne brændt," skrev forfatteren Thorkild Hansen (1927-1989) med karakteristisk flothed i en kronik i Politiken 12.2.1989 (optrykt i Genklang, 2001). Det er en sandhed med meget store modifikationer. Der er bevaret mere end 3000 breve fra Henrik Pontoppidan og et knap så stort antal til ham, thi først fra 1890 synes Pontoppidan at have gemt de breve han modtog fra fagfæller, andre kunstnere og intellektuelle. Fra tiden før er kun bevaret en halv snes breve til Pontoppidan. Gemte han også familiebreve, har arvingerne måske nok brændt dem; de er der i hvert fald kun, og sporadisk, den anden vej, f.eks. til børnene af første ægteskab. Breve fra sig selv destruerede Pontoppidan derimod hvis han fik dem i hænde.

Antal breve her på netstedet pr. dags dato:

 Fra Henrik Pontoppidan   Til Henrik Pontoppidan   Total til/fra Henrik Pontoppidan   Om Henrik Pontoppidan   Total 
Breve 3504 2054 5558 1275 6833

Oversigt

(Årstallene angiver alene den periode de oplagte breve er hentet fra).

1. Brevvekslinger

2. Breve fra Pontoppidan til