Henrik Pontoppidan til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra København. 19. juli 1920

et Lejlighedsvers

[...] Størsteparten af de Breve, jeg i denne Tid modtager, er foranlediget af mit lille sønderjyske Digt, som i Anledning af Genforeningen åbenbart nu genoptrykkes allevegne. Således havde jeg forleden et smukt Brev fra en norsk Præst, som havde læst det i en af de norske Aviser og "ikke på lange Tider har læst et så vakkert Digt". Det er nærved at lyde for mig selv som et Eventyr, at jeg, som er så lidt af en Lyriker, har formået at begejstre med et Lejlighedsvers. [...]