Henrik Pontoppidan til Andreas Hanssen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. september 1931

vort nye Dannevirke

21d Septb. 31. Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Hr. Rektor Dr. Andreas Hanssen!

Min bedste Tak for den venlige Hilsen, De glædede mig med forleden1. Jeg gengælder den med de√ varmeste Ønsker for Deres egen og Deres Medhjælperes opofrende Gerning dernede i vort nye Dannevirke – Duborg Skolen.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] forleden: Den 19. september var det 50 år siden HP debuterede. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage