Henrik Pontoppidan til
19. april 1927

Anton Nielsen

Overgaden n.V. 15.
København
K

19.4.1927

Hr. Jens Pedersen,
Uggerløse

Jeg har modtaget Deres venlige Opfordring til at tale ved Mindefesten for Anton Nielsen d. 5te Maj1. Desværre kan jeg ikke komme, da jeg er syg; og min Sygdom er af den Art, at den overhovedet hindrer al Talervirksomhed, hvad den har gjort i mange År.

Jeg må altså blive borte. Men derved taber Der næppe stort. Redaktør Jensen fra Sengeløse, der har kendt Anton Nielsen personlig, må jo have de allerbedste Betingelser for at give et sandt og livfuldt Billede af den gamle Digter.

Venlig hilsen
Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] 5te Maj: Anton Nielsen var født 5.5.1827. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage