Henrik Pontoppidan til Chrestense Nielsen
Sendt fra Hillerød. 23. oktober 1903

Den sønderslagne Fiol

23d. Oktb. 1903 Hillerød.

Fru Chrestense Nielsen!

Deres Svigerinde, Fru Kildeberg i Gilleleje, har fortalt mig, at De med tålmodig Deltagelse følger Begivenhederne i min lange "Lykke-Per"-Roman. Idet jeg takker Dem herfor, beder jeg Dem gøre mig den Glæde at modtage det medfølgende, sidst udkomne Bind af Bogen1. Skulde De under Læsningen måske føle Dem ilde tilmode ved, at Helten bliver lidt ringe, må De dog ikke lade Dem forlede til at tro, at han også vil ende som en helt betydningsløs Person. Han hører nu engang til de Naturer, der – ligesom visse ædle Musikinstrumenter2 – skal slåes helt itu, sønderbrydes Led for Led, før Grundtonen bryder igennem med Klang og Styrke.

Jeg sender samtidig en lille Fortælling fra min Ungdom, som just er udkommen 2 i en ny Udgave3. Jeg håber, at dens lidt ungdommelige Satire ikke vil forarge Dem.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika var udkommet i samme måned, oktober 1903. Heller ikke i denne Lykke-Pers første udgave kommer helten nogensinde afsted til Amerika. Titlen skal forstås med Christian Winthersk ironi (børnedigtet fra 1835, Rejsen til Amerika, der ender med de bevingede ord: "Jeg drukned min Sorg og fandt min Trøst paa Bunden af Sagosuppen"). Dette bind syv af originaludgavens i alt otte bind handler om Per Sidenius´ brud med Jakobe Salomon, den dermed sammenhængende livskrise og hans tilnærmelse til den grundtvigske præstefamilie Blomberg i det østlige Jylland. Han bliver forelsket i datteren Inger som han i bind otte ægter. tilbage
[2] Angående sammenligningen med det knuste musikinstrument der først da får sin rette "Grundtone", henviser Billeskov Jansen til Almas Sonetter i Paludan-Müllers Adam Homo. I den ellevte sonet lyder de sidste tre linjer:

Da vilde det mig gaae som Fiolinen,
Der, sønderslagen, atter sammenføjet,
En bedre Tone gi'er, men svagre Klang.
(her citeret efter Poetiske Skrifter i Udvalg II, København 1909, s. 191)

tilbage
[3] omarbejdelsen af Sandinge Menighed (1903), oprindelig udgivet i 1883 som den første af dem Pontoppidan siden skulle kalde sine "Smaa Romaner". tilbage
[4] afslog: Ikke særlig konsekvent al den stund udgiverne ikke holdt sig tilbage fra at gengive Pontoppidans breve til Inger Holt - efter fotokopier på Det Kongelige Bibliotek. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage