Sandinge Menighed

Sandinge Menighed 1883
Forlagsbind
udgave 1883
Sandinge Menighed 1883
Forlagsbind
udgave 1883
Sahl fot. 2019
Sandinge Menighed 2
Udgave 1903

Første kapitel af Sandinge Menighed blev trykt i ugebladet Ude og Hjemme 29.10.1882 under titlen "Sommerbillede". I en fodnote meddelte Pontoppidan at det drejede sig om "Første Kapitel af en ny Fortælling, der til Jul vil udkomme paa Andr. Schous Forlag".

Sandinge Menigheds 1. udgave udkom dog først 23.4.1883.

Tyve år senere, 16.10.1903, udkom Sandinge Menigheds 2. udgave som "vignetudgave" med tegninger af Gerhard Heilmann. Det var den tredie bog af Pontoppidan som Det Schubotheske Forlag udsendte i serien af vignetudgaver, de to forrige var Kirkeskuden og Vildt.

Det er Sandinge Menigheds 1903-udgave der uden nævneværdige ændringer indleder første bind af de tre udgaver af Noveller og Skitser 1922ff.

Figuren Kasper Kapper fra 1883-udgaven brugte Pontoppidan igen i fortællingen "Kasper Kappers Endeligt" i Folkets Almanak for 1889, udgivet mellem 27.7. og 2.8.1888. Denne sidste fortælling indgik i omarbejdet form i 1903-udgaven af Sandinge Menighed.

Se også en sammenlignende indholdsoversigt over 1. og 2. udgave samt en synoptisk oversigt over udvalgte kapitler fra de to bøger.

Flemming Behrendt nævner i Henrik Pontoppidans omarbejdelser (1964) at 1903-udgaven af Sandinge Menighed er den af alle omarbejdelserne, Pontoppidan slap dårligst fra. Vilh. Andersen (1917) kalder den "et misligt Foretagende" (s. 45) og Ahnlund (1956) "en förflackad version" (s. 45).

Om Boels brev til forældrene, se Flemming Behrendts essay om "Pontoppidans jeg-fortællere".

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Sandinge Menighed 1883
Sandinge Menighed (1903) i Noveller og Skitser I, 1922
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.