Natur

Til grund for denne bog ligger to udkast:

(a) En serie på i alt ni Dagbog-artikler fra Kjøbenhavns Børs-Tidende i perioden 21.9.-3.10.1889 plus en tiende Dagbogs-artikel 26.11.1889.

(b) "En Bonde. Fortælling" i Venstres Bog for 1890; udgivet i maj.

(B) Natur. To smaa Romaner udkom 20. november 1890 i 2.000 eksemplarer på forlaget I.H. Schubothes Boghandel der i 1893 blev overtaget af Aage Hirschsprung og J.L. Lybecker. Bogen omfattede de to fortællinger Vildt og En Bonde. – Udgivelsen rummer en bibliografisk gåde der endnu ikke er opklaret: Bogen solgte meget dårligt, og for at aktivere restoplaget på 1100 eksemplarer lod de nye forlæggere fremstille et omslag af K. Kongstad (Rasmussen) til bogen der genudsendtes 21.12.1894. Heri var på titelbladet det gamle forlags-bomærke udskiftet med et nyt, de ny ejeres navne tilføjet og udgivelsesåret sammen med trykkeriets navn flyttet til titelbladets bagside. Et forhold der normalt ikke tages i agt i antikvarboghandlen. Det er i dag ikke muligt at opdrive et eksemplar af det første "titel-oplag" med det originale omslag (indbundet), men det er rimeligt at antage at omslaget har været identisk med titelbladet som det f.eks. var tilfældet med Pontoppidans foregående bog Spøgelser.

Værkets meget komplicerede tilblivelseshistorie kan læses i Efterskriften til bogens genudgivelse i Smaa Romaner 1885-1890, s. 463-65, afsnittet om "Vildt" kan også læses her.

Natur rummede to "smaa Romaner" hvis historie siden skiltes:

(C) "Vildt"

blev i 1899 indlemmet i Schubotheske Forlags Vignet-Serie med illustrationer af Fritz Syberg. Teksten (Vildt C) var forkortet og forenklet som det i detaljer er beskrevet i Efterskriften i Smaa Romaner 1885-1890, s. 496-97. I 1922 indgik C i Noveller og Skitser I, s. 417-79. Den blev i 1970 genoptrykt med Sybergs illustrationer i stort format.

(C) "En Bonde"

blev samme år, 1899, indlemmet i Fra Hytterne i første bind af Pontoppidans Fortællinger. Teksten (En Bonde C) var en omarbejdet udgave af B. En Bonde blev taget ud af udgaven af Fortællinger fra 1905 der nu udelukkende samlede de bedste af historierne fra de oprindelige samlinger, Landsbybilleder (1883) og Fra Hytterne (1887). En Bonde blev i 1922-udgaven af Noveller og Skitser genindsat i Fra Hytterne i 1899-tekstens form.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
B-udgaven Natur 1890
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.