Smaa Romaner 1885-1890

udkom 2. juni 1999, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på Borgens Forlag, 548 s. Bogladepris: 200 kr. Tekstudgivelsen, efterskrift og kommentarer: Flemming Behrendt. På forsiden er gengivet et brudstykke af brev fra Pontoppidan til forlæggeren på Gyldendal Frederik V. Hegel. Bindet indeholder førsteudgavernes tekst af Ung Elskov (1885), Mimoser (1886), Isbjørnen (1887), Spøgelser (1888) og Natur med de to små romaner "Vildt" og "En Bonde" (1890).

Et rettelsesblad til udgaven kan printes ud herfra og evt. indklæbes i bogen.