Isbjørnen


Udkast

Morgenbladet som føljeton i januar 1884.

Udgaver

A 8.12.1887 betegnet som "Smaa Romaner III".

B1 Fortællinger, 1899, bd. 1. Det er denne tekst der siden er blevet optrykt, også i utallige udgaver som skolebog. En sammenligning af de tre udgaver kan ses her som PDF-fil'1.

B2 Fortællinger, 1903, bd. 1 = B1

C To Portrætter. Isbjørnen og Lille Rødhætte, 1909 = B1. Udkom i september i "Gyldendals Bibliotek". Forinden udsendt som føljeton i "Gyldendals Bibliothek for Hjemmet".

D Noveller og Skitser, bd. 1, 1922 ("Femte Udgave") = B1.

E Isbjørnen i Dansklærerforeningens udgave. I alt blev udsendt ?? indbyrdes forskellige oplag:

  1. Isbjørnen Med Indledning og Oplysninger ved Svend Norrild, 1941. Teksten optrykt efter D. (og ikke, som der står i udgaven: "et uforandret Optryk efter 4. Udgave af Krøniker").
  2. Isbjørnen, Andet Oplag, 1949.1
  3. Isbjørnen, Tredje Oplag, 1954. Nysat optryk af 2.
  4. Isbjørnen, Fjerde Udgave, 1957. Optrykt efter B1 men med moderniseret retskrivning. Omslags-træsnit af Karen Westmann. Norrilds indledning revideret.
  5. Isbjørnen, Femte Udgave, 1959. Uændret optryk af 4.
  6. Isbjørnen, Sjette Udgave, 1961. Uændret optryk af 5.
  7. Isbjørnen, Syvende Oplag, 1964. Uændret optryk af 4.
  8. Isbjørnen, Ottende Oplag, 1968. Uændret optryk af 4.
  9. Isbjørnen, Niende Oplag, 1969. Uændret optryk af 8.

F Noveller og Skitser, bd 1, 1953

G 1965 Isbjørnen og Nattevagt sammen som Tranebog efter D; genoptrykt 1972, 1978 og 1984.

H Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser, bd 1, Gyldendal 2002. Isbjørnen er heri optrykt efter F inkl. denne udgaves ikke observerede trykfejl.

Oplæsning

Isbjørnen omslag
Hør det første kapitel af Karsten Faraos oplæsning af femte udgave af Isbjørnen fra forlaget Viatone. Indspilningen er i handlen her.

Af den righoldige sekundærlitteratur kan nævnes:

Afsnittene om bogens tilblivelse, dens modtagelse og eftertidens behandling fra Flemming Behrendts "Efterskrift" til udgaven i Danske Klassikere, 1999.

Jon Helt Haarder i artilen "Grønlande og det moderne gennembruds mand", 2007

Johan Rosdahl: "En klassiker", 2007.

Gør et opslag på "Isbjørnen" i Google-søgningen på åbningssiden.


Isbjørnen har talrige gange været genstand for illustration.

I 1903 udførte A. Hug en illustration til den første tyske oversættelse af Der Eisbär:

Hug: Isbjørnen

I 1927 tegnede René-George Gauthier til L'Ours polaire. Nouvelle. Oversat til fransk af Mme Renéguy:

Gauthier Isbjørnen

I 1953 udførte Karen Westmann et træsnit til Dansklærerforeningens udgave:

Westmann Isbjørnen

I 1969 udførte billedkunstneren Anne-Birthe Hove på Kunsthåndværkerskolen i Kolding to illustrationer'2:

Hove Isbjørnen 1 Hove Isbjørnen 2

I 1976 udførte Rolf Münzner (f. 1942) 2 pennetegninger til Isbjørnen i den østtyske antologi Der Eisbär. Erzählungen, udgivet på Leipzig-forlaget Philipp Reclam:

Münzner 1 Münzner 2

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Isbjørnen 1887
To Portrætter 1909
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] "notater om tx-forhold til tidligere udg i Skj-samlingens ex" (Skjerbæks database) tilbage
['1] Sammenligningen er opstillet som en WordPerfect-fil, men desværre forskydes proportionerne når den "printes ud" til en PDF-fil, så de tilsvarende steder står ikke nøjagtigt over for hinanden. tilbage
['2] I har de Tyraner I fortjener: Som de fleste andre husker Anne-Birthe Hove helst formen uden "som" i Isbjørnens afsluttende ord. - De to illustrationer gengives her med kunstnerens venlige tilladelse. tilbage