Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Langtved Færgekro. 15. september 1885

Overflod på Emner

[påtegnet:] 263
Langtved Færgekro.
Bramsnæs Vig
via Roeskilde

Tirsdag [15.9.1885]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg sender Dem hermed Manuskriptet til en lille Fortælling1, hvormed jeg gjerne på ny vilde åbne for min literære Virksomhed. Der kunde, særlig over for Dem, Hr. Justitsråd, være Grund til at forklare min lange og for mig selv uventede Tavshed. Den skyldes vel nærmest min Frygt for at aflevere et Arbejde, før jeg selv føler mig tilfreds dermed, og dernæst en pludselig Overflod på Emner, der trængte sig ind på mig, og ikke gav mig Tid til at fuldføre det ene, før jeg måtte i Kast med det andet. Derved har jeg fået samlet mig en hel lille Suite af forholdsvis ensartede Fortællinger, som jeg derfor også nu√ gjerne vilde udgive under et fælles Mærke, uden at de dog på anden Måde skulde stå i Forbindelse med hinanden. Den foreliggende er den mindste af dem, og jeg havde så tænkt mig, at den så meget omtalte "Mimoser" skulde følge. Jeg har ment det bedst at begynde med denne, fordi den ikke indeholder Spor af Polemik, og vilde derved gjerne have betegnet en lille Forandring i min Arbejdsmåde. Tillige er den skrevet i en Stil og med et Emne, der falder i de flestes Smag.

Ifald De nu, Hr. Justitsråd, skulde ville overtage Forlaget af denne medfølgende Fortælling, går jeg på Forhånd ind på ethvert Forslag m.H.t. Honorar etc. – især da jo (som det også står anført på det ene af Titelbladene) en Del af den har været trykt under Rusticus-Mærket i "Ude og Hj". Kun ønskede jeg gjerne, at den blev trykt lidt godt, da jeg mener, den fortjener det, og da jeg med Flid har søgt (ved Kapitel-Overgangene o.lign), at indskrænke de tomme Rum så meget som muligt. I så Fald vil den vel blive på henimod ti Ark. Desuden vilde jeg gjerne – trods det mig tilståede 2 store Forskud – af det mulige Honorar have udbetalt 200 Kr, som jeg i Særdeleshed vilde være taknemmelig for, i Fald jeg med det samme kunde få dem sendt herud under min ovenstående Adresse, hvor jeg da vil blive og afvente Justitsrådens Svar.

Sammen med Manuskriptet følger en lille Tegning til Omslaget2, som De muligvis vil benytte. Den er nem at skjære, og fremstiller Huset, hvori Fortællingen foregår.

Idet jeg altså håber at høre fra Dem, Hr. Justitsråd, beder jeg Dem at bringe Deres Familie mine venligste Hilsner.

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fortælling: det drejer sig om Ung Elskov. tilbage
[2] Tegning: af det flg. brev fremgår det at HP glemte tegningen første gang. Om denne tegning er identisk med den der endte på omslaget til Ung Elskov, og om den i modsat fald er fremstillet af HP, vides ikke. Omslagsillustrationen er af Knud Gamborg. tilbage