Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
5. januar 1885

Deres lille Pige

[koncept] [påtegnet:] 76
5/1 85
H. Pontoppidan

Det gjør mig hjertelig ondt af Deres sidste venlige Brev at se, at Deres Familie i lang Tid har været hjemsøgt af Sygdom og at Deres ældste Barn endnu er sengeliggende. Havde jeg vidst Deres Adresse vilde jeg i forrige Uge have sendt Dem en Hilsen i Anl. af Aarsskiftet. Tillad mig nu, kjære Hr. P., at bringe Dem vore bedste Ønsker om et lykkeligt Nytaar*), rigt paa Sundhed og Glæde for Dem og alle Deres Kjære.

[indskud:] *) først at Deres lille Pige snart maa komme sig og iøvrigt

[Fr. V. Hegel]