Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 2. januar 1885

to Måneder et Hospital

[påtegnet:] Besvaret

[påtegnet (med forkert nummer):] 265
Østby
pr. Skibby Den 2de Jan. 85.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Grunden til min vedholdende Tavshed er den, at hele vort Hus – fra de små til os ældre – i de sidste to Måneder har været et Hospital for Mæslinger med deraf flydende Sygdomme, der har grasseret her på Egnen mellem Børn og Voxne, næsten værst mod de sidste. Endnu ligger vort ældste Barn af en efterfølgende Lungebetændelse; men såsnart hun er udenfor Fare rejser jeg til Byen for at aflevere Dem det så længe ventede Manuskript til "Mimoser".

Indtil da kun mine bedste Ønsker for Dem og Deres Familje til det nye År. Det er mit Håb, at den Modgang, der på forskjellig Vis har ramt mig i det gamle, ikke har forrykket Deres venskabelige Følelser overfor mig√ – eller at i alle Fald det nye atter vil bringe dem tilveje.

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan