Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 28. oktober 1884

ikke meget betydeligt

[påtegnet:] 255
Hjørlunde By.
Tirsdag Aften. [28.10.1884]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg takker Dem meget for det Forskud, stort 600 Kr, som De atter så venligt har forstrakt mig med. Det er også mit Håb, at jeg med det allerførste skal kunne levere til Dem det fuldstændige Manuskript til "Mimoser", – ligesom også, at selve Novellen vil vinde Deres Bifald. Det Kapitel, der på Søndag præsenteres i "Hjemme og Ude", er rigtignok ikke meget betydeligt – sådan som en Indledning og Forhistorie jo sjældent er – og jeg er også halvt kjed over, at det kommer der. Men inde i Bogen er der, tror jeg, Scener af virkelig Værdi.

Med min venligste Hilsen og Tak

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.