Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
27. oktober 1884

Manus med det aller første

d. 27.10.1884.

I Henhold til Deres venlige Brev af igaar sender jeg Dem herved endvidere à conto 600 Kr. – De er maaske saa god at erindre hvad jeg skrev til Dem i Brev af 12 Mai: jeg betingede mig i det, at Trykn. af Deres Fortælling (Mimoser) ikke vilde blive paabegyndt før det fuldst. Man. er i mine Hænder, for at jeg derefter kan fremk. med Forslag ang. Oplag og Honorar. Efter Deres Ytringer, da jeg sidst havde den Fornøjelse at tale med Dem venter jeg altsaa at modtage Man. til hele Fort. med det aller første

[Fr. V. Hegel]