Spøgelser

Spøgelser 1888   Smaa Romaner I
1888
1999

Spøgelser udkom før 31. maj 1888, men blev siden af forfatteren strøget af forfatterskabet. Den er optrykt i Smaa romaner 1885-1890 i serien Danske Klassikere, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgens Forlag 1999, med noter og efterskrift v. Flemming Behrendt. – Teksten kan læses her på netstedet. Gå til kapitel 1 ellers læs om dens tilblivelse i nævnte efterskrift.

Romanen anses traditionelt i litteraturhistorien for the turning point i forfatterskabets overgang fra social indignation til fordybelse i personlighedens udvikling. For en orientering heri brug Google-søgning på titlen fra åbningssiden.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Spøgelser 1888
Svensk oversættelse Spöken 1888
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.