Anmeldelser af Spøgelser

(kronologisk)

  • Edvard Brandes i Politiken 5.7.1888, B-udgaven.
  • usigneret i Berlingske Tidende. Aften, 17.7.1888.
  • Niels Møller i Illustreret Tidende 29.7.1888.
  • usigneret (C.E. Jensen) i Social-Demokraten 3.8.1888.
  • C.D. Wirsén i Vårt Land 18.8.1888.
  • Carl Behrens i Ny Jord II, s. 68-70 1888.