Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder

Fra Hytterne 1887
forlagsbind
1887

Bogen udkom 1.5.1887 (iflg. annonce i Politiken) på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i et oplag på 1500 eksemplarer, med den trykte dedikation: "Til Venner i Østby. (Horns-Herred)."

1905 udsendte Pontoppidan en såkaldt "Anden Udgave" af Fra Hytterne (12.4.1905). Denne udgaves tekst gik imidlertid tilbage til den redigering han havde foretaget allerede til Fortællinger, bind I, 1899, s. 3-140. Samlingen havde her fået undertitlen "Skyggerids fra Landsbyen" og var en sammenstykning af tekster fra både Landsbybilleder (1883) og Fra Hytterne plus den ene af teksterne fra Natur (1890):

  • Naadsensbrød
  • Knokkelmanden
  • Et Grundskud
  • Hans og Trine. Der er tale om en samarbejdning af den oprindelige tekst og "En Efterslæt".
  • En Fiskerrede (fra Landsbybilleder)
  • En Bonde (fra Natur)
  • Ane-Mette
  • Idyl (fra Landsbybilleder)
  • En stor Dag (omarbejdet fra en "Dagbog" 31.1.1891)
  • En Vandringsmand

De enkelte tekster var ændret så meget at Thorkild Skjerbæk i efterskriften til den nedenfor nævnte Tranebogsudgave mener "at man må regne med et helt nyt manuskript som grundlag" (a.a. 1982, s. 131). I udgaven 1905 strøg Pontoppidan "En Bonde" og "En stor Dag" og forsynede samlingen med et særligt Forord. Da samlingen blev optaget i Noveller og Skitser, bind 1, 1922, skete det med 1899-udgavens form og indhold. Denne tekstform er senest optrykt i Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002. Selvstændigt blev samlingen i 1973 udsendt af Gyldendal i en Tranebogs-udgave m. efterskrift ved Thorkild Skjerbæk.

Dansklærerforeningen udgav i 1953 hos Gyldendal Pontoppidans fortællinger Fra Hytterne og "Landsbyens Dronning" forsynet med lektor, cand.mag. Johs. P. Olsens vejledning. Bogen udkom i seks oplag frem til 1972, hver gang blev vejledningen yderligere forbedret. Siden blev bogen ikke genoptrykt. Her på netstedet har vi gengivet "Vejledning" til bogens 6. oplag.

Synoptiske sammenstillinger

Ane-Mette, udkast 1886, 1. udgave 1887, 2. udgave 1899.

Fra rubrikken "Spørg eksperten":

Om "Naadsensbrød" er der stillet og besvaret "et spørgsmål til eksperten" om den personalhistoriske baggrund for historien. Et brev om forfatterens genremæssige hensigt med den oprindelige avisudgave af novellen er citeret her.

Om "Hans og Trine" er der stillet og besvaret "et spørgsmål til eksperten" om historiens tilblivelse.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder 1887
Fra Hytterne (1888) farve, sort/hvid
Fra Hytterne 1905
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.