Landsbybilleder

Landsbybilleder 1883
Udgave 1883
Sahl fot. 2019

Bogen blev udgivet i midten af december 1883 af Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i 2000 eksemplarer. Den er tilegnet "Anna og Michael Ancher fra Henrik Pontoppidan" og rummer følgende tekster:

 • En Kjærlighedshistorie, s. 1-59
  som i udkast blev skrevet til ugebladet Ude og Hjemme og siden opgik i andenudgaven af Ung Elskov.

 • En Fiskerrede, s. 61-103
  Teksten oprindeligt i ugebladet Ude og Hjemme i Nr. 318, 4.11.1883, s. 50-56. Ændringerne til bogtrykket er ubetydelige. Omarbejdet, især med hensyn til slutningen, indgik "En Fiskerrede" i "Fra Hytterne" i Fortællinger, bd. I, 1899 hvorfra den gik videre i alle senere udgaver af Fra Hytterne.

 • Bonde-Idyl, s. 105-149.
  Teksten er i denne version siden trykt op i Jørgen Holmgaard (red.): Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling gennem ni fortællinger. Dansklærerforening/Gyldendal, 1977, s. 11-36. Med moderniseret retskrivning er den herfra gengivet i Undervejs til Pontoppidan. Omskrevet og med titlen "Idyl" indgik den i "Fra Hytterne" i Fortællinger, bd. I, 1899 hvorfra den gik videre i alle senere udgaver af Fra Hytterne.

 • Vinterbillede, s. 151-168.
  Novellen blev først skrevet til Ude og Hjemme hvor den stod trykt 19.2.1882 med samme titel Vinterbillede. Novellen gled ud af forfatterskabet da Landsbybilleder i 1899 blev sammenstukket med Fra Hytterne.

 • Arv, s. 169-243
  som derefter også forsvandt ud af forfatterskabet, mens dens "intrige", dens "plot" genfindes i Lille Rødhætte.

Landsbybilleder blev efter tidens skik udsendt i flere forskellige indbundne udgaver.

Korrekturlæst okt. 2019 ved elektronisk sammenligning.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Landsbybilleder 1883
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.