Lille Rødhætte

(A1) Lille Rødhætte. Et Portræt udkom 6. oktober 1900 på Det nordiske Forlag. Bogforlaget Ernst Bojesen i 3000 ekspl. (A2) Andet oplag udkom 22. november s.å. i 1000 ekspl.

(B) Anden udgave udkom 22. september 1909 i Gyldendals Bibliothek for Hjemmet sammen med Isbjørnen under fællestitlen To Portrætter i et oplag af ukendt størrelse. Bag på titelbladet angives her: "Udkom 1900 (i to Oplag). Foreligger her i ny Udgave."

(C) Under titlen Thora van Deken indgår teksten i Noveller og Skitser, bd. II, 1922. Den betegnes her som "Fjerde Udgave".

A indgår i Smaa Romaner 1893-1900, 2005, s. 369-462, med efterfølgende Noter og Efterskrift ved Flemming Behrendt.

C henter sin titel fra Hjalmar Bergstrøms dramatisering Thora van Deken der blev førsteopført på Dagmarteatret 26.3.1914, se oversigten Pontoppidan som dramatiker. Om tilblivelsen af skuespillet se breve fra Hjalmar Bergstrøm til Pontoppidan og forlæggeren Henrik Hennings 1911-13.

Thora van Deken blev i 1920 filmatiseret i Sverige.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven 1900 Lille Rødhætte
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.