Smaa Romaner 1893-1900

udkom i september 20051, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på Borgens Forlag, 672 s. Bogladepris: 260 kr. Tekstudgivelsen, efterskrift og kommentarer: Flemming Behrendt. På forsiden er gengivet et brudstykke af brev fra Pontoppidan til Viggo Stuckenberg.

Bindet indeholder førsteudgavernes tekst af: Minder (1893), Nattevagt (1894), Den gamle Adam (1894), Højsang (1896), Lille Rødhætte (1900) og Det ideale Hjem (1900).

Her på netstedet findes samtlige i efterskriften citerede anmeldelser ordnet således:

anmeldelser af Minder

anmeldelser af Nattevagt

anmeldelser af Den gamle Adam

anmeldelser af Højsang

anmeldelser af Lille Rødhætte

anmeldelser af Det ideale Hjem

Desuden findes alle de i efterskriften citerede breve, at opsøge under korrespondentens navn hvad enten han er modtager eller afsender.

[1] I kolofonen er 2004 fejlagtigt angivet som udgivelsesåret. tilbage