Højsang

Udgaver:

A Højsang. Skildring fra Alfarvej udkom på Det Schubotheske Forlag 13. oktober 1896 i et oplag på tre tusind eksemplarer. Hvert af de tusind var på bagsiden af titelbladet benævnt "Første Tusind", "Andet Tusind" eller "Tredje Tusind". – "Af dette værk er trykt 15 nummererede Ekspl. paa Papir fra de kejserlige japanske Fabrikker i Tokio", står der i dem på en upagineret side efter indholdsfortegnelsen (s. 267)'2. Udgaven er illustreret med 33 tegninger af N.P. Mols.

Hurtigt blev der taget beslutning om et Andet Oplag, og Pontoppidan skriver den 14. oktober fra Stenløse til forlæggeren, Aage Hirschsprung, og fremsender nogle rettelser, idet han dog tilføjer: "Hvis det vil give megen Ulejlighed, er det ligemeget." I Andet Oplag der udkom 19. nov., er indført i alt 21 rettelser hvoraf kun nogle få er egentlige trykfejl i Første Oplag. En del eksemplarer af Andet Oplag, hvor mange vides ikke, har oplags-betegnelsen på titelbladet, men mangler den på titelbladet på hvis bagside der står "Andet Tusind". Rettelsen side 15 (se det nævnte brev) er da heller ikke udført. Dette kan forklares med at forlaget har brugt en rest af det første ark (dvs de første 16 sider) fra 1. oplag(s 2. tusind) sammen med de nytrykte og rettede. Her er altså noget at gøre for ivrige samlere. –

A er tekstkritisk optrykt i Smaa Romaner 1893-1900 (2005).

B Højsang. Af Magister Globs Papirer udkom på H. Aschehoug & Co i oktober 1921. Om den stærkt ændrede tekst se Flemming Behrendts efterskrift i Smaa Romaner 1893-1900.

C Højsang i Noveller og Skitser. Et Udvalg, Tredje Bind, 1930. Om den endnu engang ændrede tekst se ovf. nævnte efterskrift. C er optrykt i Magister Globs Papirer. Udg. med efterskrift af Thorkild Skjerbæk, 1979.

xx anmeldelser er registreret i HPF. I det omfang de citeres eller henvises til i Flemming Behrendts Efterskrift til Smaa Romaner 1893-1900, er de at finde blandt netstedets anmeldelser.

Til førsteudgave tegnede P.S. Krøyer Pontoppidans portræt:

P.S. Kryer: Pontoppidan 1895

Om denne tegning, udført i København i 1895, skriver Edv. Brandes i sin anmeldelse af Højsang:

Det er trods adskillig Lighed ikke ganske vellykket, hvad der maaske kan ligge i Udførelsen. Udtrykket er altfor opspilet eller forklaret, der fattes det Vigtigste: det lumsk ironiske Smil om Pontoppidans Læber.

fortælleren

Sådan tegner N.P. Mols Højsangs fortæller over forordet til førsteudgave i 1896. Mols har sørget for at fortælleren ligner og dog ikke ligner sin forfatter.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven Højsang 1896
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
['1] forlagsbind: usikkert. Oplysninger om andre eksemplarer modtages gerne af redaktøren. tilbage
['2] En samler, Nikolaj Nottelmann der ejer nr. 8, fortæller: Nummereringen findes på smudstitelbladets bagside: Et trykt "N", et lille understreget "o" i sort blæk, herefter eksemplarets nummer (1-15) i brunt blæk. Alle eksemplarer på japansk papir jeg har undersøgt, har denne type nummerering og på titelbladets bagside trykt: "Tredje Tusinde". Papiret er svært kartonagtigt japansk papir med en mat gullig glans, som det var kotyme at bruge til luksustryk på denne tid. Sideformatet er 11,5 x 16,5 cm. Der er altså tale om meget brede marginer i forhold til udgaven på alm. papir. tilbage