Højsangs forskellige oplag

I manuskriptet til Thorkild Skjerbæks Pontoppidan-bibliografi står at 1. oplag af Højsang (1896; udsendt 13.10.)) på bagsiden af titelbladet er betegnet enten "Første Tusind", "Andet Tusind" eller "Tredje Tusind", mens den tilsvarende angivelse i Andet Oplag, udsendt 19.11.1896) er Fjerde/Femte/eller Sjette Tusind. Iøvrigt er oplaget efter Skjerbæks oplysning "identisk med førsteoplaget (...) bortset fra visse rettelser efter HPs ønske, jf. brev af 14.10.1896 til Aage Hirschsprung".

Følgende eksemplarer er registreret i forsøget på at afklare dette forhold, og vi efterlyser hermed oplysninger om ikke nævnte "tusinder".

Hvad angår rettelserne, kan de - blandt de nedenfor nævnte oplag - først konstateres i "Femte Tusind". Desuden synes der at være forskel på om betegnelsen "ANDET OPLAG" er angivet på omslaget.

Ejer Omslag Titelblad Titelblads bagside Tekstændring s. 76 (eksempel)
SA (1) intet omslag ingen tekst Første Tusinde derpaa til Randen med Kognak
SA (2) ANDET OPLAG1 ingen tekst Første Tusinde derpaa til Randen med Kognak
Lynge & Søn ANDET OPLAG ingen tekst Første Tusinde ????
SA (3) intet omslag ingen tekst Andet Tusinde derpaa til Randen med Kognak
FB (1) ANDET OPLAG ingen tekst Andet Tusinde derpaa til Randen med Kognak
FB (2) ANDET OPLAG ANDET OPLAG Femte Tusinde derpaa med Kognak
Vangsgaard ANDET OPLAG ANDET OPLAG Sjette Tusinde derpaa med Kognak
         
Kyed ANDET OPLAG ingen tekst Tredje Tusind

derpaa til Randen med Kognak

         
         

Der findes eksemplarer, ingen véd hvor mange, med angivelse af "Andet omlag" på omslag, ingen angivelse på titelbladet og "Andet Tusind" på titelbladets bagside. Disse eksemplarer mangler desuden de nedenfor anførte ændringer i ark I og det afsluttende ark XVII. Forklaringen herpå må være at der ved samlingen af disse eksemplarer er blevet blandet restoplag fra 1. oplag (af såvel "Første Tusind" som "Andet Tusind") sammen med de nytrykte, rettede ark II-XVI.'1

I et eksemplar af "Andet Tusind" har Skjerbæk noteret en række forskelle mellem "Første Tusind" og "Sjette Tusind"; disse er i 2001 suppleret ved cand.mag. Anne Mette Mortensens kollationering, og i 2004 med Flemming Behrendts. Det drejer sig tilsammen om følgende forskelle:

ark, side, linje Første Tusind Femte Tusind/Sjette Tusind (Fjerde Tusind ikke set)
I/15,5 f.n. altfor tomt altfor tamt2
II/32,11-12 havde selv havde unægtelig selv
V/76,3 fyldte det derpaa til Randen med Kognak fyldte det derpaa med Kognak
V/77,4 Særk Særk,
VI/96,9 stærke mægtige
VII/100,5 f.n. Svælg Flab
VII/101,8 fortræffeligt til den ophøjede Stemning fortræffeligt til den Stemning
VII/103,5 f.n. Opmærksomhed, der imidlertid uvilkaarlig Opmærksomhed og havde egentlig helst været den foruden. Imidlertid fremkaldte den uvilkaarlig3
VIII/116,11 f.n. ja blot hun kunde høre ham ja blot hun hørte ham
IX/134,12 f.n. betragtedes som betragtedes
IX/134,4 f.n. hele havde jo hele fik jo
IX/149,14 f.n. være at kalde Liderlighed være kaldt Liderlighed
X/155,9 Og da han ikke véd at forklare4 Og da han absolut skal have Forklaring paa alt og ikke véd at forklare5
X/156,1 f.n. Fæste Fæste-6
X/157,8 f.n. som – – da som – da
X/158,1 f.n. Ære for nær at Ære for nær,7 at
X/159,5 sidste Ord førte han sin lange, nervøst dirrende Haand sidste Ord førte han sin Haand
XI/174,10 f.n. mine bekymrede Tanker mine Tanker
XI/179, 9 f.o. tilgav nu ganske tilgav ganske
XII/182,6 en bestandig tættere mørkeblaa en mørkeblaa, bestandig tættere
XIII/203, 8 f. n. jeg befandt jeg nu befandt
XIV/211,8 f.n. Knæk, saa de Aar for Aar sank dybere Knæk, – Aar for Aar sank [de]8 dybere
XIV/213,1 f.n. Dette maatte jeg indrømme Dette indrømmede jeg
XVII/259,5 f.n. det var den ydmyge Lykke det var altsaa den ydmyge Lykke
XVII/266,1 nedskrive saadanne smaa nedskrive smaa

De med rødt markerede rettelser er antaget i udgaven af Pontoppidans Smaa Romaner 1893-1900, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005.

[1] omslaget er løst. tilbage
[2] F.B.s observation i "Femte Tusind". - Tekstrettelse i Smaa Romaner? tilbage
[3] Rettelsen er gennemført ved simpelthen af tilhøje en linje til klumme og formindske skydning en anelse. tilbage
[4] Kan være sætterens overspringelse af en linje i manuskriptet. tilbage
[5] Rettelsen er gennemført ved simpelthen af tilhøje en linje til klumme og formindske skydning en anelse. tilbage
[6] Der er tale om manglende bindestreg ved sideskift. tilbage
[7] dette komma giver ingen mening. tilbage
[8] de: er ved en sætterfejl ikke blevet (gen)indført ved rettelsen. tilbage
['1] Disse iagttagelser skyldes redaktøren af Skjerbæk-bibliografien René Herring. tilbage