Minder

Minder 1893
Forlagsbind 1893
Sahl fot. 2019
Minder, 1893-omslag
1893-omslag
Minder, 1893
1893-bind
Fortællinger 1899
1899 bind
1902 omslag
1902 omslag
1902-forsats
1902-forsats
1902-bind
1902-bind
Magister Globs papirer
1979

Den indbundne udgave kom efter tidens skik i forskellige farver, her i en silkegrå komponeret shirting. Omslagets illustrationer af Hans Tegner er komponeret som to forskellige træsnit af xylograf F. Hendriksen; Tegners initialer er at finde på den højre åbred, F. Hendriksens i billedkanten på den venstre. Illustrationerne til udgaven i Det Nordiske Forlags Nordisk Bibliotek (deraf svanerne) fra 1902 er af Ludvig Find. Meget ujævnt fordelt rummer bogen foruden den firfarvede omslagsillustration der gentages på forbladet, 18 pennetegninger. Bind og forsats er tegnet af Gerhard Heilmann.

Forstudier og udkast (P):

I) Det ældste stof til bogen stammer fra Pontoppidans kapitel "Kronjyder og Molboer" (A1) i det af M. Galschiøt redigerede tobindsværk Danmark i Tekst og Billeder, 1887, der udkom heftevis i perioden 1884-93, Pontoppidans bidrag dec. 1885-marts 1886.

II) "Dagbog" fra Kjøbenhavns Børs-Tidende 4.8.1889.

III) "Dagbog" fra Kjøbenhavns Børs-Tidende 10.11.1889.

IV) Fortællingen "Den gule Rose" i Folkets Almanak 1892, udg. i aug. 1891.

Udgaver:

(A) Bogen Minder blev udgivet i slutningen af oktober 1893 på P.G. Philipsens Forlag i et oplag på 2100 eksemplarer. Tekstkritisk optrykt i Smaa Romaner 1893-1900. Det Kongelige Bibliotek har lagt denne skanning op af originaludgaven. Skanningen er søgbar, men da den til grund liggende OCR-tekst ikke er korrekturlæst, er søgeresultaterne ganske usikre.

(B) 2. udgave udkom i Fortællinger, bd. 1, 1899, side 281-373. Denne reviderede tekst ændredes i princippet ikke i de senere optryk i 1902 (i Det Nordiske Forlags "Nordisk Bibliotek") og i 1922 (i Noveller og Skitser, bd. 2, igen optrykt som Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002, s. 35-105).

Minder i udgaven fra 2005 af Smaa romaner 1893-1900 (i Det Danske sprog og Litteraturselskabs serie af "Danske Klassikere") er den udgaven som er lagt op her på netstedet hvor man også kan finde udgiveren, Flemming Behrendts efterskrift (i næsten færdigredigeret form).

En synoptisk sammenstilling i søgbart PDF-format af de tre tekstformer P+A+B. Teksterne stammer fra Flemming Behrendts research til udgaven i Smaa Romaner; synopsen er ikke korrekturlæst.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven Minder 1893
B-udgaven Minder 1902
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.