Danmark I-II

Danmark var et stort topografisk bogværk "i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere", redigeret af M. Galschiøt. Det udkom i hefter fra 1884 til 1893; de færdige bind bærer årstallene 1887 og 1893. Pontoppidan bidrog med en artikel til hvert af bindene:

De to artikler opgik for store partiers vedkommende i to følgende bøger: Minder 1893 og Den gamle Adam 1894.

Nogle uddrag af artiklerne i Danmark findes her:

"Randers før og nu"
"Kronjyden"
"Havfruens Sang"

De er alle indeholdt i artiklerne ovenfor.