Den gamle Adam

1894
Forlagsbind 1894
Sahl fot. 2019
1894 omslag
1894 omslag
1894 titelblad
1894 titelblad
Fortællinger 1899
1899
Den gamle Adam, 1903, rød
1903
Magister Globs papirer, 1979
1979

"en vittig og ganske dybsindig lille Bog," kaldte Pontoppidan den selv i et brev til Georg Brandes i 1911.

Udkom 11. december 1894 i et oplag på 2.600 eksemplarer på P.G. Philipsens Forlag. Omslaget var tegnet af G.H.=Gerhard Heilmann (1859-1946)1.

Forstudier og Udkast:

(1) "Vestfyn" i Danmark, bd. II, offentliggjort i hefter juni-okt. 1888.

(2) Dagbog, Kjøbenhavns Børs-Tidende 1.8.1889 (PCA 87).

(3a) Dagbog, Kjøbenhavns Børs-Tidende 23.8.1889 (PCA 102) omarbejdet til

(3b) "Et Møde" i Wisbechs Illustrerede Almanak 1893, udg. 1892.

(4) Den gamle Adam. En Legende, genfortalt af Urbanus, Kjøbenhavns Børs-Tidende 13.7.1890.

Udgaver:

A1 [1. oplag] 1894. Tekstkritisk optrykt i Smaa Romaner 1893-1900; denne tekst er lagt på netstedet her.

A2 "Andet oplag" 1895.

B1 Den gamle Adam (Af Mag. Globs Papirer) i Fortællinger, bd. II, 1899.

B2 Den gamle Adam (Af Mag. Globs Papirer) i Fortællinger, bd. II, Andet Oplag, 1903.

C "Tredie oplag" Den gamle Adam 1905 [uden undertitlen "Af Magister Globs Papirer"!].

Tysk oversættelse i Der alte Adam som Ein Ferienabenteur, 1911, dateret 1912. Oversat efter A1

Svensk oversættelse i Magister Glob. Hans Självporträtt, 1920.

D "Sjette Udgave" Den gamle Adam [uden undertitlen "Af Magister Globs Papirer"]. i Noveller og Skitser, Andet Bind, 1922, genoptrykt i Magister Globs Papirer, Gyldendal 1979 (m. 1948-retskrivning) og i Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002, d. 183-254.

Se til det flg. oversigten over tekstvarianterne mellem 1. og 2. oplag og en sammenstilling af "legenden" om "Den gamle Adam".

Er A1 eller A2 grundlag for B1?

Eksempel 1:

A1 68:
Og sagte vilde jeg da hviske hen for mig: Gertrud – Gertrud – Gertrud!

A2 68:
-

B1=B2 278=C 53:
Og stille vilde jeg hviske hen for mig: Gertrud – Gertrud – Gertrud!

B kan umuligt være blevet til uden i hvert fald konsultation af A1. På den anden side:

Eksempel 2:

A1 64:
udenfor. Den dumpe Lyd

A2 64=B1=B2 276=C 49:
udenfor. Mit Hjærte fik med ét frygtelig travlt. Den dumpe Lyd

Mulig, foreløbig, konklusion:

HP husker, slår ikke op i, A1, deraf den lette variation. I så fald er udfaldet i A2 en fejl. Men hvordan er den dog opstået, med mindre A2 er nysat (som på et tidspunkt formodet af Skjerbæk).

Oplæsning

Den gamle Adam omslag
Hør det første kapitel af Karsten Faraos oplæsning af femte udgave af Den gamle Adam fra forlaget Viatone. Indspilningen er i handlen her.

Afhandling

Børge Kristiansen har her til netstedet skrevet en artikel: "Henrik Pontoppidans lille roman Den gamle Adam. En fortolkning i lyset af Schopenhauers metafysik", 2003.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Den gamle Adam 1894
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] G.H.: har også tegnet omslaget til Nattevagt. tilbage