Nattevagt

Omslaget til førsteudgaven var tegnet af G.H.=Gerhard Heilmann (1859-1946)1 og motivet blev også brugt til det komponerede shirtingsbind. I "Anden (gennemsete) Udgave" fra 1905 anvendes en tegning af Hans Tegner2 og Heilmanns prospekt over det indre Rom genbruges, mens det i 1912 var den yngre Gudmund Hentze (1875-1948) der tegnede henholdsvis omslagstegning med den spanske trappe og til forlaget komponerede et shirting-bind med en slags tornekrone (hans sammenslyngede initialer kan ses nederst i kransen, hvis man forstørrer billedet med et højreklik af musen). Denne tornekrone klinger i samme toneart som undertitlen til den i 1913 udsendte tyske oversættelse af 2. udgaven af Ung Elskov: Au jungen Tagen. Blätter aus einer Dornenkrone.

(P) Udkast:

En "Dagbog" fra Kjøbenhavns Børstidende 15. november 1889 er den eneste tidligere tekst der kraftigt spejler sig i Nattevagt der ellers synes at være blevet til over en for Pontoppidan kort periode. Stumper genfindes fra Urbanus' "Høflighed" i samme avis 30. oktober 1889.

Udgaver:

(A) Nattevagt, P.G. Philipsens Forlag, 183 s. udkom 4. juni 1894 i et oplag på 2.600 eksemplarer.
Førsteudgaven er tekstkritisk optrykt i Smaa Romaner 1893-1900. Denne tekst er lagt på netstedet og kan læses her.

Om forholdet mellem de senere udgaver af Nattevagt se Flemming Behrendts Efterskrift i Smaa Romaner eller, mere udførligt, kapitel om Nattevagt i Henrik Pontoppidans omarbejdelser (1964).

Andenudgaven (B) fra 1905 er uforandret optrykt i de tre udgaver af Noveller og Skitser, senest i Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002, s. 107-83, der desværre indoptager en række 1950-trykfejl3 i forhold til 1922-udgaven, den sidste Pontoppidan havde ansvaret for og som derfor kan anbefales; den er nem at anskaffe antikvarisk.

Oplæsning:

Nattevagt omslag
Hør det første kapitel af Karsten Faraos oplæsning fra Bechs Forlag af den seneste udgave af Nattevagt.

Den senere faglitteratur om Nattevagt er meget stor. Prøv at skrive titlen i Google-søgefeltet på åbningssiden.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Nattevagt 1894
Nattevagt 1905
Nattevagt 1912
Tysk oversættelse 1896 Nachtwache
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] G.H.: har også tegnet omslaget til Den gamle Adam. Omslagets tegning blev genbrugt til Selma Lagerlöfs Antikristens Mirakler; se Harald Ilsøes artikel om "Danske komponerede bind ca. 1888-1900" i Fund og Forskning bd. 43, 2004, s. 229-32. tilbage
[2] Tegner: der er muligvis også ham der står for byfrisen på det komponerede bind; dog findes ikke som ellers hans initialer i kompositionen. tilbage
[3] trykfejl: bl.a. denne: s. 116, l.21 f.o.: Skydebane-Pathos læs: Skydebane-Patos; se nærmere herom. tilbage