Den gamle Adam-varianter

Den gamle Adam 1. og 2. oplag

De med rødt markerede rettelser i 2. Oplag er fulgt i Smaa Romaner 1893-1900. Den grundlæggende kollationering (sammenligning) af samtlige seks udgaver af Den gamle Adam er gjort af Thorkild Skjerbæk i et eksemplar der beror i Skjerbæk Arkivet.

Sidetal 1. Oplag (1894) 2. Oplag (1895)
s. 7, l. 10 f.n. den halvblottede Barm en halvblottet Barm
s. 14, l. 11 f.n. Den unge Mand fik dog ikke lang Tid til at nyde sin Triumf i. <#ae203d>Den unge Mand fik dog ikke lang Tid til at nyde sin Triumf.
s. 19, l. 7 f.o. saa' da lagde da Mærke til
s. 26, l. 10 f.n. Blot den Maade, hvorpaa hun betragtede en Herre, Saaledes har hun en stødende Maade at betragte en Herre paa,
s. 27, l. 10 f.o. ved enhver Lejlighed flager med sin Lidenskabelighed paa den latterligste Maade. ved enhver Lejlighed paa den latterligste Maade flager med sin Lidenskabelighed.
s. 27, l.12 f.o. glubende bloddrukkent
s. 30, l. 12 f.o. Uro Bestyrtelse
s. 32, l. 10 f.n. han forsøgt han nemlig forsøgt
s. 37, l. 5 f.o. overalt, hvor altid, naar
s. 40, l. 14 f.o. Hjærne Hjærnekiste
s. 42, l.16 f.o. ham med ham i sin Nøddeskal med
s. 43, l. 9 f.n. det højst det desværre højst
s. 46, l. 10 f.o. dannede var der dannet
s. 47, l. 11 hende, men hende men
s. 47, l. 2 f.n. Nysgærrighed og drejede Øjnene Nysgærrighed. Forsigtigt drejede jeg Øjnene
s. 48, l. 6 f.o. koralrøde blegrøde
s. 48, l. 11 f.n. blaa-aarede slanke
s. 49, l. 8 f.n. hurtigt og forbavset hen paa mig; hurtigt hen paa mig – ligesom i sky Overraskelse;
s. 52, l. 9 f.o. det lille, det lille, gudsvelsignede
s. 52, l. 5 f.n. den tornefulde Tyknings Ensomhed Ensomhedens tornefulde Tykning
s. 53, l. 8 f.o. Gysning igennem hende. Hun bed sig i Underlæben, let Gysning igennem hende,
s. 53, l. 11 f.o. febrilsk nervøst
s. 58, l. 2 f.o. Der skal sent i Gaar Aftes være foregaaet en Skandale nede i Restavrationen. Det fortælles mig i dette Øjeblik om en Skandale, der skal være foregaaet nede i Restavrationen.
s. 59, l. 12 f.n. Han er et ualmindelig begavet Menneske. Skønt han ikke er mere end toogtyve Aar har han allerede vundet Akademiets store Guldmedaille, har været paa Stipendierejser i Italien og Frankrig og nu nylig vundet en Pris for sit Udkast til det paatænkte nye Raadhus i København. Ved Siden af sin Arkitektvirksomhed plejer han alle Slags Smaatalenter, spiller baade paa Violin, Violoncel og Fløjte, er Sportsmand paa en Hals, særlig paa Kapsejladsens Omraade, dertil ivrig Jæger og Hundeopdrætter. Han er virkelig et ualmindeligt Menneske. Skønt han ikke er mere end toog tyve Aar har han allerede vundet Akademiets store Guldmedaille, har paa sin Fod gennemvandret Italien og Frankrig og nu nylig vundet en Pris for sit Udkast til det paatænkte nye Raadhus i København. Ved Siden af sin Arkitektvirksomhed plejer han alle Slags Smaatalenter, spiller baade paa Violin og Fløjte, er Sportsmand paa en Hals, særlig paa Kapsejladsens Omraade.
s. 62, l. 6 f.n. da var det for mig, som om Haven da var det, som om Haven
s. 64, l. 11 f.o. udenfor. Den dumpe udenfor. Mit Hjærte fik med ét frygtelig travlt1. Den dumpe
s. 68, l. 2 f.n. Vove. Og sagte vilde jeg da hviske hen for mig: Gertrud – Gertrud – Gertrud! Vove.
s. 71, l. 1 f.o. Menneskene enten som Engle eller som Aber, Menneskene som Engle eller som Aber,
s. 72, l. 9 f.o. Mykenæ-Fund Mykenæ Fund2
s. 74, l. 2 f.n. pukkelrykket pukkelrygget
s. 82, l. 4 f.n. gad alligevel nok gad for Resten nok
s. 84, l.11.f.o. Men nu ved Middagstid Nu ved Middagstid
s. 84, l. 7 f.n. frygtelige Syner haarrejsende Syner
s. 84, l. 1 f.n. barsk, udfordrende Mine, som vilde han med den tilbagevise barsk, næsten udfordrende Mine, som vilde han paa Forhaand tilbagevise
s. 85, l. 3 f.o. Vi Mennesker Ak ja, vi Mennesker
s. 85, l. 10 f.n. Ørn Grib
s. 90, l. 8 f.n. sin Haand glide kærligt hen over sin Haand glide beroligende hen over
s. 91, l 1 f.o. hun frygtsomt bortvendt, med nedslagent Blik. hun bortvendt, med frygtsomt nedslagent Blik.
s. 91, l 6 f.o. hendes svulmende Lemmer hendes hvide, trinde Lemmer
s. 91, l 6 f.o. vil flygte. vil fly.
s. 91, l. 12 f.o. stolt stoltelig
s. 91, l. 7 f.n. Aftenvandring Aftentur
s. 91, l 2 f.n. slikke hans Haand. slikke Skaberens Haand.
s. 95, l. 9 f.o. (med et Blik paaskøns over Brillerne) med et Blik over Brillerne
s. 96, l. 4 f.n. Det var som Det var for mig som
s. 98, l. 3 f.o. Parodoks Paradoks
s. 99, l. 10 f.o. den Overspændthed den lyriske3 Overspændthed
s. 100, l. 8 f.n. spillede paa Violin, Violoncel og Fløjte? spillede paa Violin og Fløjte?
s. 102, l. 2 f.o. Randsel Ransel
s. 102, l. 2 f.n. følte det i hint Øjeblik med vemodig Glæde, at jeg endelig, virkelig elskede! føler det med vemodig Glæde, at jeg endelig, virkelig elsker!
s. 103, l. 5 f.o. jeg havde fået jeg har fået
s. 105, l. 1 f.o. sidder jeg her sidder jeg da her
s. 106, l. 10 f.o. Randsel Ransel
s. 108, l. 12.f.n. i Steden for i Stedet for4
s. 111, l. 11 f.o. kødfulde trivelige
s. 112, l. 8 f.n. Derpaa gik han med raske Skridt og aabenbart ganske vel fornøjet med sig selv tilbage Hvorpaa han med raske Skridt og aabenbart ganske vel fornøjet med sig selv vendte tilbage
s. 113, l. 1 f.o. Kvæg Boliger
s. 113, l. 12 f.n. snart stigende (...) snart nogle stigende (...) andre
s. 113, l. 8 f.n. der ligger oppe der laa oppe
s. 113, l. 4 f.n. der gaar der gik
s. 114, l.7 f.n. Drejning af denne pludselig Drejning pludselig5
s. 115, l. 6 f.o. utallige hvide Hytter smaa hvide Hytter
s. 119, l. 7 f.o. Øjets Vraa Øjets Graa
s. 120, l. 4 f.o. Milsvej Mils Vej
s. 120, l. 8 f.n. i Steden for i Stedet for
s. 121, l. 6 f.n. dem – er det, som om en dem – synes en
s. 121, l. 5 f.n. er det, som om en særegen Himlens Velsignelse hvilede synes en særegen Himlens Velsignelse at hvile
s. 122, l. 1 f.o. Gaarde og til Gaarde til
s. 122, l. 8 f.o. ikke forglemme ikke helt forglemme
s. 122, l. 11 f.n. sømmelige Glæde sømmelig Ungdomsglæde
s. 123, l. 5 f.n. naar man en stille, maaneklar Sommernat sidder ene derude naar vi i stille, maaneklare Sommernætter sidder ensomt derude
s. 123, l. 3 f.n. højtidelige Susen, der højtidelige Sus, der
s. 123, l. 1 f.n. fortælle om fortælle os om
s. 124, l. 9 f.o. Haarbuske Haarduske
s. 125, l. 5 f.n. Men Mage til den Højtidsidyl, Men en Højtidsidyl som den,
s. 126, l. 7 f.o. Larm, fortabe Larm, - fortabe
s. 126, l. 9 f.o. sidde henne paa sidde derhenne paa
s. 126, l. 11 f.n. Slægt efter Slægt sagtens sagtens Slægt efter Slægt
s. 126, l. 6 f.n. Støvet! ... Og saa denne indbydende Støvet! ... Ak ja! [nyt afsnit]
Og saa den indbydende
s. 126, l. 3 f.n. Hvor dejligt det maatte være Hvor dejligt maatte det ikke være
s. 128, l. 8 f.n. være et Uvejr være Uvejr
s. 129, l. 6 f.o. lide denne forstyrrede lide den forstyrrede
s. 130, l. 3 f.o. og med en grusom Viljesanspændelse kvæler han og mens han med en grusom Viljesanspændelse kvæler
s. 130, l. 2 f.n. Kærlighed, Skønhed, Livets Kærlighed, Troskab, Livets
s. 131, l. 7 f.o. fremhykler Gensynsglæde fremhykler han Gensynsglæde
s. 130, l. 1 f.o. Billeder, skabte Billeder skabte
s. 131, l. 11 f.o. dér i det store, mørke Moseøde, med en Baggrund af luende Solnedgangsskyer, og spejlede sig i det blanke, rødligt farvede Tørveskær, ved hvis Kant det knejser, dér og spejlede sig i den blanke, rødligt farvede Tørvegrav … ensomt midt i det store, dystre Moseøde, med en Baggrund af luende Solnedgangsskyer,
s. 131, l. 9 f.n. Pensel; en Kunstenthusiast vilde hænge Billedet op paa sin Væg som et Klenodie; og dersom Pensel; og dersom
s. 131, l. 4 f.n. kunde disse kunde Synet af disse
s.132, l. 1 f.o. er os altfor afskrækkende er altfor afskrækkende
s.132, l. 3 f.o. skælver min Sjæl skælver vor Sjæl
s.132, l. 5 f.o. da vor gamle da den gamle
s.132, l. 3 f.n. – –
Jeg hører Kromandens Vogn køre frem for Døren. Jeg maa afsted nu for at naa Nattetoget.
[strøget]
s.134, l. 5 f.o. brydes paa Borgmesterkontoret. brydes paa det første det bedste Borgmesterkontor.
s. 136, l. 5 f.o. to røde Læber to rosenrødmende Kinder
s. 136, l. 8 f.n. forduftede fra Hjemmet rømmede fra Hjemmet
s. 136, l. 5 f.n. havde en Gang en havde forleden en
137, l. 10 f.n. utaalmodige utaalmodigt
s.138, l. 1 f.o. dog altid var dog ellers var
s.138, l. 2 f.o. Jorden, - at han Jorden og altid undte os det saa godt, – at han
s.138, l. 7 f.o. forbudne Frugt?" forbudne Frugt?".
s. 139, l. 4 f.o. hele denne menneskelige hele den menneskelige
s. 139, l. 4 f.n. Narre og sminkede Narre og Hyklere og sminkede
s. 139, l. 2 f.n. for længe siden for længe, længe siden
s. 140, l. 8 f.n. egentlig egentligt
s. 140, l. 4 f.n. egne Principper egne Teorier
s. 141, l. 7 f.o. morderlig Rus ustyrlig Rus
s. 141, l. 11 f.o. han selv forklarede – var "absolut han forklarede – med Vilje havde gjort sig "absolut
s. 141, l. 5 f.n. ham; og desuden ham. Desuden
s. 143, l. 3.f.n. Ordet har ingen Menings, dersom man ikke dermed mener Nydelses-Frihed Vi taler om politisk Frihed, personlig Frihed, Troesfrihed o.s.v.; men egentlig mener vi overalt: Nydelses-Frihed
s. 144, l. 9 f.o. Lidenskaber eller "Sjæleattraa" Lidenskaber, Længsler eller "Sjæleattraa"
s. 145, l. 7 f.n. Drivhustemperatur Drivshus-Ømfindtlighed
s. 147, l. 3 f.o. Finder du denne Pris for høj Er denne Pris dig dor høj
s. 151, l. 12 f.o. vor Zone denne Verden
s. 151, l. 8 f.n. Man saa' Man anede
s. 152, l. 4 f.o. gribende Harmoni storslaaede Harmoni
s. 152, l. 9 f.o. Hjærte Hjerte [MÆRKELIG ÆNDRING]
s. 152, l. 9 f.n. sig ret af Hjærtenslyst rundt sig rundt
s. 154, l. 11 f.o. Farvel; som med bævende Hjærte endnu tænkte paa sit Hjem, hvor han vilde blive savnet, paa sin lille Farvel. Med bævende Hjærte tænkte jeg paa min lille
s. 154, l. 12 f.n. paa sin Plads paa min Plads
s. 154, l. 9 f.n. Kirken: Kirken.
s. 154, l. 1 f.n. Gang tilbage Gang langeligt tilbage
s. 155, l. 3 f.n. Klarhed, en klosterlig Fred Klarhed. Der hvilede over mig en klosterlig Fred
s. 156, l. 1 f.o. forfølge mig, ... forfølge mig paa min ensomme Vandring, ...
s. 156, l. 3 f.o. Dale. Jeg kunde ganske tydeligt skælne de enkelte Stemmer og det højtydeligt tilbagevendende Ora pro nobis. Dale.
s. 156, l. 12 f.n. Jeg havde dog næppe faaet Tid til at beundre den Jeg havde dog næppe fæstet Blikket paa den
s. 156, l. 10 f.n. mægtigere, om end ikke slet saa farveprægtig Bue mægtigere Bue
s. 156, l. 6 f.n. betagende Skue. Gennem den syvfarvede Æter-Port saaes det bagved liggende, vidtstrakte Regntaage-Landskab i et vidunderligt, ligesom forklaret Skær, – og jeg blev staaende som fasttryllet, aldeles fortabt i det ophøjede Syn. betagende Syn. Jeg blev staaende aldeles fortryllet. Gennem den vældige, syvfarvede Æter-Port saaes hele det bagved liggende, vidtstrakte Regntaage-Landskab i et vidunderligt forklaret Skær.
s. 158, l. 1 f.n. lovsungne Sommerafteners ubrydelige Stilhed lovsungne Sommeraftener
s. 159, l. 9 f.o. Selv Blikket krænkes i Ogsaa Blikket krænkes overalt i
s. 159, l. 12 f.n. lokker, – lokker i Aftenrøden, –
s. 159, l. 5 f.n. For det nytter dog ikke, at jeg Ak ja, det nytter dog ikke, jeg6
s. 162, l. 9 f.n. kuldskære ømtaalelige
s. 164, l. 2 f.o. Maal, den hvidmalede Havelaage, og Maal – d.v.s.den hvidmalede Havelaage – og
s. 164, l. 7 f.o. et ualmindelig kønt ungt Menneske et smukt, ungt, uniformeret Menneske
s. 164, l. 11 f.n. Student Søløjtnant7
s. 166, l. 11f.n. Jeg blev mere og mere Idiot. Jeg følte mig mere og mere som Idiot.
s. 166, l. 8 f.n. Da jeg var Dog, da jeg var
s. 166, l. 5 f.n. betroet betrot8
s. 166, l. 3 f.n. Enkeltheder trængte Enkeltheder alligevel trængte
s. 166, l. 1 f.n. Behændigt ledte jeg Samtalen hen paa det bestemte Afslag, jeg i sin Tid havde modtaget Forsigt ledte jeg Samtalen hen paa mit forrige Besøg og det bestemte Afslag, jeg den Gang havde modtaget
s. 168, l. 4 f.o. om hende om denne Dame
s. 168, l. 9 f.o. Flammer, og vi lægger Flammer. Et frygtsomt Haandtryk ... og vi lægger
s. 168, l. 11 f.o. mig, der mig, – mig! – der
s. 169, l. 6 f.o. Bækkelund, idet han – "af Fortvivlelse over en forsmaaet Kærlighed", som der stod – havde affyret Bækkelund. "Af Fortvivlelse over en forsmaaet Kærlighed" – som der stod – havde han affyret
s. 169, l. 11 f.o. Enkeltheder. Efter at han i flere Dage havde gaaet ualmindelig tavs og indesluttet omkring, uden at ville spise eller deltage i de Andres Selskab, var han – fortaltes der – sammen Enkeltheder. Der berettedes, at han i flere Dage havde gaaet ualmindelig tavs og indesluttet omkring, uden at ville spise eller deltage i de Andres Selskab. Saa var han sammen
s. 169, l. 7 f.o. et Orgie et vildt Orgie
s. 169, l. 2 f.o. at have endnu en hvid Blomst at plukke. ville plukke endnu en Blomst til sit Haar.
s. 170, l. 5 f.o. jeg kan ikke andet! og hils hende!
s. 170, l. 12 f.o. daglig spiller Komedie med allehaande daglig indøver sig i allehaande
s. 170, l. 8 f.n. dennes en saadans
s. 170, l. 2 f.n. det, der hedder, at det, man kalde, at
s. 171, l. 3 f.n. Sjælens uberørte Planteliv Sjælens stille Planteliv
s. 171, l. 2 f.n. jeg bygge jeg fremtidigt bygge

NOTER

[1] Der kunne godt argumenteres for at denne sætning er oprindelig og faldet ud ved sætningen af 1. oplag. Alligevel tages den ikke med i SM II. tilbage
[2] Mykenæ Fund sådan i samtlige senere udgaver. – En lidt svær beslutning at tage om her skal rettes eller ej. Har HP nogen praksis for sammenskrivninger af denne art? Foreløbigt rettes ikke. tilbage
[3] lyriske: den rettelse kunne ses i lyset af Højsangs affattelse. Man kunne også anse ordet for at være faldet ud ved en sætterfejl. tilbage
[4] i Steden for: det skal ved lejlighed tjekkes om også de andre steder er rettet. I så fald ville der være grundlag for tekstrettelse (sætterfejl/to forskellige sættere!?) tilbage
[5] denne rettelse er "ført tilbage"(?) i 1905-udgaven. tilbage
[6] denne praksis med manglende konjunktion kunne godt gøres til genstand for et nærmere studium. tilbage
[7] Søløjtnant: 1899 retter videre til Marineløjtnant. tilbage
[8] betrot: både 1899 og 1922 har betroet. tilbage