Det ideale Hjem

Udgaver

Det ideale Hjem (A) udkom 11. december 1900 i et oplag på 4000 eksemplarer. Et 2. oplag på 2000 ekspl. fulgte 15.12.

Das ideale Heim (B) udkom i bindet Der alte Adam. Zwei Romane 1912 i München, oversat af Richard Guttmann efter et ikke-bevaret nyt manuskript

Det ideale Hjem (C) indgik i Noveller og Skitser 3 (1930) og var sat efter et nyt, bevaret manuskript hvis affattelsestid ikke præcist kan bestemmes og hvorfra der er mange afvigelser foretaget i korrekturen.

I 1986 blev A optrykt i Det ideale Hjem. Matriarkatet i nutiden, der har Poul Behrendt og Henrik Pontoppidan som forfattere til hver sin halvdel.

I 2005 indgik A i Smaa Romaner 1893-1900.

C blev optrykt i 1950 og igen i 2003.

Af litteraturen om Det ideale Hjem findes her på netstedet:

Laura Sejr-Nielsens speciale fra 2004: Mere skab end ægte fra 2004 indtil videre kun i uintegreret PDF-version.

Rasmus Bang Carlsens speciale fra 2010 om "Henrik Pontoppidan og Ludvig Feilberg : En livsfilosofisk fortolkning af personer og temaer hos Pontoppidan".

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven 1900 Det ideale Hjem
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.