Undervejs til Pontoppidan

Johan Rosdahls antologi for Dansklærerforeningen (2002) rummer følgende tekster, gennemgående i tidlige versioner, dog hentet i senere optryk. Herfra linkes til de enkelte teksters historie og til eventuelle forekomster på netstedet af andre versioner. I alle teksterne er retskrivningen moderniseret.

 1. "Bonde-idyl" fra Landsbybilleder (1883) gengivet efter Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling, 1977.
 2. "Knokkelmanden" fra Fra Hytterne gengivet efter Johs. P. Olsens allerede dengang moderniserede udgave af Fra Hytterne (1953) for Dansklærerforeningen. Denne udgave gik i sit tredje oplag fra 1965 tilbage til den oprindelige retskrivning.
 3. "Rotter" fra Morgenbladet 1885 gengivet efter Digte, 1999. I transkriptionen af digtets fjerde strofe bør originaltekstens "kjende Lyd" gengives som "kendte lyde". Efter niende strofe er der i originalen også angivet en pausestreg.
 4. "Nådsensbrød" fra Fra Hytterne (1887) gengivet efter Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling, 1977. Dog står efter teksten side 61 anført at den er fra Morgenbladet, 1885. Men i den afvigende originale udgave af teksten hedder den kvindelige hovedperson ikke Stine, men derimod Trine. Trine Larsen var ifølge folketælling i 1880 den eneste i Østby der bar det fornavn. Derfor reagerede hun, skønt hun dårligt kunne identificeres som en der delte skæbne med historiens Trine. Efter hendes protest ændrede Pontoppidan til bogudgaven hendes navn til Stine.
 5. "Bønder" fra Politiken 29.11.1887, her optrykt efter samlingen Meninger og holdninger, 1994.
 6. "Digterliv" fra Krøniker (1890). Angives korrekt for første gang at være trykt i 1889 i Kjøbenhavns Børs-Tidende. Men den gengivne tekst stammer (jf. s. 192), fra Noveller og Skitser, bd. II (1922).
 7. "Landsbyens Dronning" fra Wisbech's illustrerede Almanak, 1890, gengivet efter Johs. P. Olsens allerede dengang moderniserede udgave af Fra Hytterne (1953) for Dansklærerforeningen. Denne udgave gik i sit tredje oplag fra 1965 tilbage til den oprindelige retskrivning hvori teksten er gengivet her.
 8. "Havfruens Sang" fra Krøniker (1890) i moderniseret retskrivning gengivet fra Under strømmen, Dansklærerforeningen 1999.
 9. "Den gamle Adam", Kjøbenhavns Børs-Tidende (13.7.1890); den gengivne tekst er hentet i Meninger og Holdninger (1994).
 10. "Enetale" om livsanskuelse fra Politiken, 1897; teksten gengivet efter Enetaler, 1993.
 11. Borgmester Hoeck og Hustru (1905) er "moderniseret" gengivet efter Dansklærerforeningens udgave (ved Frederik Nielsen) fra 1964. Teksten er dog ingen af stederne den fra 1905, men den let korrigerede tekst fra Noveller og Skitser, bd. 2, 1922. Næsten alle oprindelige forskelle på de to tekster kan man finde i 1964-udgaven, s. [131-33]. I samme udgave finder man også den oprindelige version af fortællingen, "Livets Kilde".
 12. Uddrag af Asgaardsrejen (1906), Anden akt, anden scene, s. 80-85.- S. 157n er der en trykfejl: "rigtigere ting" i stedet for "vigtigere ting".
 13. Digtet "Ja, Livet gaar sin skæve Gang" fra Den kongelige Gæst (1908).
 14. Digtet "Den 4. Februar" i anledning af Georg Brandes' 70 års fødselsdag gengives ikke efter Pontoppidans egen korrekturrettede version i Politiken på fødselsdagen, men (som hos Børge Andersen) efter det manuskript der lå til grund for sætningen. Først i noterne gengives nogle af de endelige formuleringer. Men det er ikke i sig selv værdifuldt at bringe en kladde.
 15. "Sønderjylland". Digter er ikke, som anført, taget fra trykket i Berlingske Tidende 25.12.1918, men fra den senere version af digtet fra 1920 hvor det oprindelige 3. vers var udelukket og det næstsidste ord i næstsidstevers, "Bødelhænder", var ændret til manuskriptets "Morderhænder".
 16. Selvbiografi til Nobelstiftelsen. Den er næppe skrevet i 1917, sandsynligvis først i 1920 til offentliggørelse i Nobelstiftelsen opsamlende årbog fra dette år.

Se Poul Paludans artikel "Pontoppidan i skolen".