Selvbiografi 1920

Henrik Pontoppidan meddeler om sit Liv følgende:

Min Far, Dines Pontoppidan, tilhørte en gammel dansk Præsteslægt og var selv Præst. Min Mor, født Oxenbøl, var Datter af en juridisk Embedsmand. De havde tilsammen 16 Børn. Som en af de midterste i Flokken fødtes jeg d. 24de Juli 1857 i en lille By i Jylland (Fredericia). – 1863 forflyttedes min Far til en anden jysk Købstad (Randers), hvor jeg Året efter som seksårig oplevede de forenede prøjsiske og østerrigske Hæres Invasion. I mit syttende År kom jeg til København og optoges på den polytekniske Højskole. Efter en Sommerrejse til Schweitz, der var rig på Oplevelser, begyndte jeg at skrive. Jeg søgte fra først af mit Mål i Natur- og Folkelivsskildringer, indtil med Årene Menneskefremstillingen blev mig Hovedsagen.

Min første Bog udkom 1881. Jeg begyndte med nogle Bind mindre Fortællinger, deriblandt "Fra Hytterne". Men de Emner, der særlig tiltrak mig, krævede en rummeligere Form, også en bredere Stil. Jeg vendte mig til Romanen, denne i tidligere Tid vanrøgtede og derfor lidet ansete Kunstform, som i det nittende Århundrede har udviklet og hævet sig til Rang med Dramaet og det gamle Epos1. I en Trilogi – "Det forjættede Land", "Lykke-Per" og "De Dødes Rige" – har jeg søgt at give et sammenhængende Billede af Nutidens Danmark gennem Skildringer af Menneskesind og Menneskeskæbner, hvori Tidens sociale, religiøse og politiske Brydninger afspejler sig. Ved Siden heraf har jeg i Årenes Løb frembragt en lang Række mindre og mere personlige Arbejder, hvor Fantasien har haft friere Spil. Jeg nævner: "Ung Elskov", "Minder", "Den gamle Adam", "Højsang", "Borgmester Hoeck og Hustru", "Den kongelige Gæst", "Hans Kvast og Melusine". Min samlede Produktion udgør c. 40 Bind.

 
[1] Jf. Paul V. Rubow i "Guy de Maupassant", Nationaltidende 6.12.1940 (genoptrykt i Kunsten at skrive og andre Essays, 1964, s. 137f):

Det er jo ikke saa længe siden, at Prosafiktionen blev revet ud af den blotte Underholdningslitteraturs Sfære og fik Del i Tragediens og Komediens Liv. Begyndelsen blev gjort med Romanen, først forfinede man dens Form, saa blev dens Skikkelser udført i en ny Dimension, de fik Runding og Perspektiv, mens de fordum var blotte Silhuetter. Siden kom Turen til den korte Historie.

Se videre i leksikonartiklen om Maupassant. tilbage