Henrik Pontoppidan til Minde

Bogen udkom et halvt år efter Pontoppidans død, i slutningen af marts 1944 i 1250 eksemplarer på Gyldendals Forlag. Den var redigeret af Ejnar Thomsen.

Indhold

Forord

Henrik Pontoppidan: Selvbiografi 1920 til Nobelstiftelsen

Vilh. Andersen: I Mariebjerg Krematorium

Tom Kristensen: Varden

Ejnar Thomsen: I Følge med Henrik Pontoppidan

Harry Søiberg: En Mindekrans

Emil Aarestrup og Henrik Pontoppidan: Mene, Mene, Tekel

Einar Thomsen: Ved Graven i Rørvig

Marcus Lauesen: Ved Stranden